Skip to content
miljo-1788x1005-1500x843

We offer geographic information

for business benefit and community development
Analysis and Advise

Transform data into knowledge

Many industries are affected by conditions in nature. Where to build 5G masts most efficiently? Where should the forest be thinned? Which areas are threatened by rising water levels? How to secure the population of wild bees? From large amounts of geographic information, we extract what is needed or create what does not exist, analyze and compile it so that your organization can make smarter, greener and safer decisions.
Real estate and housing

Up-to-date property information

There are approximately 3.4 million properties in Sweden. Information about all of them is registered in the Property Register, where there is, among other things, information about property designation, addresses, property owner, purchase price, assessed value, area, coordinates, buildings, mortgages and easements. Our services give you access to updated, quality-assured information from the land registry - 24 hours a day, seven days a week. The delivery is flexible and can be adapted to the needs, working methods and systems you have in your organization.
Geodata and maps

Geodata for better decisions

Organizations, authorities and companies in most industries make small and large decisions based on geodata on a daily basis. The information often comes in the form of, for example, map services and images from Metria.
That the information supply is up-to-date, relevant and quality-assured can apply to lives as well as large financial values. With our own, Sweden-based data center, we ensure both operation and quality of a range of services and products within geodata and maps.

Metria Maps | Metria Markmodell | Metria Fastighetsrapport | Metrias e-commerce | Metria geocoding | Metria Remote Sensing and GIS

Business system

Secure competitiveness with geodata in digital services

Visualizing, mapping and analyzing geodata systematically is a help to make more substantiated decisions and gain a deeper understanding of the business.
 
With systems and solutions that digitize, streamline and make valuable information available in the organization, the competitiveness required today and tomorrow is ensured.

All our services

TOUCH
Metria affärsinformation
Metria affärsinformation

Uppdaterad data på Sveriges företag och personer - i Sverige finns cirka 3,4 miljoner fastigheter. Det innebär att det också finns cirka 3,4 miljoner fysiska...

Läs mer
TOUCH
Metria® Klimatindex Fastighet
Metria® Klimatindex Fastighet

Ett förändrat klimat påverkar riskbilden för klimatrelaterade händelser i samhället, bland annat genom en ökad frekvens av extremväder. Med geografisk information kan vi räkna ut...

Läs mer
TOUCH
Metria® Markkoll
Metria® Markkoll

Markfrågan är central när nya nät ska byggas. Om ni idag hanterar processen manuellt och i olika system har du antagligen upplevt att det tar lång tid och att det är svårt att få allt rätt från start...

Läs mer
TOUCH
Metria® Skogsanalys
Metria® Skogsanalys

Metria Skogsanalys samlar all nödvändig information i en enkel och intuitiv webbtjänst för analyser av skogliga data. Med aktuella och faktabaserade underlag blir värdering av skogs- eller lantbruksfastigheter mer exakt.

Läs mer
TOUCH
Metria® Timmerwebb
Metria® Timmerwebb

Timmerweb är framtaget för dig som jobbar i skogsbranschen och vill minska administrationen men samtidigt hålla dig uppdaterad om det senaste i skogliga frågor...

Läs mer
TOUCH
Metria® Maps
Metria® Maps

Metria Maps är en snabb och stabil karttjänst som enkelt integreras i era verksamhetssystem. Användarna får tillgång till driftsäkra, uppdaterade och kvalitetssäkrade kartor, anpassade till vad ni behöver.

Läs mer
TOUCH
Metrias e-handel
Metrias e-handel

Vår e-handel har ett brett utbud av aktuella och kvalitetssäkrade geografiska produkter som till exempel raster- och vektorkartor, ortofoton, höjddata och terrängskuggningar.

Läs mer
TOUCH
Metria bostadsvärdering
Metria bostadsvärdering

Behöver du veta vad fastigheten eller bostaden är värd, på riktigt? Vi levererar objektsvärderingar eller stockvärderingar av alla Sveriges småhus och bostadsrätter.

Läs mer
TOUCH
Metria marknadsinformation
Metria marknadsinformation

Hur hittar du på mest effektivt sätt nya kunder? Vilka personer ska du rikta ditt nästa marknadserbjudande emot?Metria har länge varit experter på fastighetsinformation, geodata och...

Läs mer
TOUCH
Metria samråd och affärsinformation
Metria samråd och affärsinformation

Redan idag kan vi leverera pålitlig och uppdaterad information om samtliga berörda parter i en samrådsprocess, med ytterligare planerad utveckling av stöd...

Läs mer
TOUCH
Metria® FastighetSök
Metria® FastighetSök

Fastighetsinformation är affärskritiskt för många verksamheter, såväl privata som offentliga. Genom Metria FastighetSök har ni ständig tillgång till uppdaterad, kvalitetssäkrad information från fastighetsregistret samt andra källor.

Läs mer
TOUCH
Metria fjärranalys och GIS
Metria fjärranalys och GIS

Genom att skapa, analysera, förädla och visualisera geografiska data bidrar Metria med värdefull information till företag, kommuner och myndigheter.

Läs mer
TOUCH
Metria® Fastighetsrapport
Metria® Fastighetsrapport

Metria Fastighetsrapport ger dig information om en fastighet i form av: Adress, Läge, Areal, Lagfart, Inskrivningar, Rättigheter, Planer Bestämmelser och fornlämningar, Taxeringsuppgifter samt Andel i gemensamhetsanläggningar...

Läs mer
TOUCH
Metria geokodning
Metria geokodning

Det sägs att så mycket som 80 procent av alla data kan relateras till en geografisk position. Men många organisationer utnyttjar inte möjligheterna med positioner när de analyserar sina data.

Läs mer
TOUCH
Metria företagsinformation
Metria företagsinformation

Tack vare utökat samarbete med kreditinformationsbolaget Syna har vi nu möjlighet att inkludera stora mängder företagsinformation i våra befintliga produkter och leveranser. Resultatet av samarbetet...

Läs mer
TOUCH
Metria® GeoVis
Metria® GeoVis

Metria GeoVis är en webbtjänst för att lätt tillgängliggöra och visualisera information om din verksamhet i en digital karta. Tjänsten innehåller aktuella bakgrundskartor för hela Sverige...

Läs mer
TOUCH
Metria® Miljökoll
Metria® Miljökoll

Metria Miljökoll är ett digitalt stöd för att samla in, granska, validera och rapportera miljödata. Tjänsten är utvecklad för att stödja genomförande och uppföljning av kontrollprogram i syfte att följa upp miljöpåverkan.

Läs mer
TOUCH
Metria® Fastighetsuttag
Metria® Fastighetsuttag

Behöver du information om flera fastigheter? Metria Fastighetsuttag är en tjänst för dig som behöver information om flera fastigheter inom ett visst område.

Läs mer
TOUCH
Metria® Klimatanalys
Metria® Klimatanalys

Inom Metria är vi experter på fastighetsinformation och geografisk data – med vårt utökade affärsinformationserbjudande kan vi kombinera fastighetsvärderingar med analyserade klimatfaktorer...

Läs mer
TOUCH
Metria® Markmodell
Metria® Markmodell

Metria Markmodell är ett grundpaket med data för dig som har behov av en markmodell med draperat ortofoto tillsammans med byggnader i 3D.

Läs mer
TOUCH
Metria® Kartskikt Företag
Metria® Kartskikt Företag

Metria Kartskikt Företag är ett unikt kartlager där Metria har geokodat och koordinatsatt samtliga arbetsplatser i Sverige. 

Läs mer

Please contact us!

We would like to have a dialogue with you, fill in the contact details below and we will contact you shortly.