Skip to content
kalmar-small-2424x1363-2000x1125

Snabb, uppdaterad karttjänst i ert system

Metria® Maps

Är aktuella kartor viktiga i din verksamhet?

Metria Maps är en snabb och stabil karttjänst som enkelt integreras i era verksamhetssystem. Användarna får tillgång till driftsäkra, uppdaterade och kvalitetssäkrade kartor, anpassade till vad ni behöver.

Kartorna bygger på färska geodata från Lantmäteriet och andra leverantörer, allt i enhetlig och snygg kartografi levererat från Metrias egna driftmiljö.

metriamaps-skarm-1280x719-1279x718-1

Rättigheter

Karttjänsten innehåller rättigheter (t.ex. ledningsrätter och vägrätter) och gemensamhetsanläggningar (t.ex. vägsamfälligheter, VA-anläggningar, badplatser) som är kopplade till en viss fastighet. Kartan ger en bra överblick över förekomster och utbredning av ledningsrätter, som är intressanta i samband med olika typer av projekt.

Metria Maps rättigheter webb

 

Markreglerande bestämmelser

Kartskiktet ger en bra överblick om vilka planer och markreglerande bestämmelser som gäller för ett visst område eller fastighet, t.ex. detaljplaner, avstyckningsplaner, byggnadsplaner, mm. Beteckningarna är sökbara i FastighetSök om användaren behöver mer information. 

Metria Maps markreglerande bestämmelser webb

 


Skogsägarkartan

Kartskiktet visar skogliga fastigheter som ägs av juridiska personer med ett innehav av minst 1000 ha skog. Användbart exempelvis vid planering av ny infrastruktur för att förenkla dialoger med markägare.

Metria Skogsägarkartan-1

 


Med Metria Maps får du

Anpassade kartor efter era behov Skräddarsydda funktioner och anpassat innehåll i Metria Maps säkerställer att ni får de underlag som gör bäst nytta i verksamheten. Kartorna kan kombineras med olika lager av information eller användas för att koppla ihop med information från andra källor, till exempel Metria FastighetSök.
Möjlighet att lägga in egna data Behöver du hjälp att lagra och tjänstifiera dina egna data fixar vi det. Med Metrias Geodatacenter och Geodatalager har vi hela infrastrukturen för att lagra, ajourhålla och kvalitetssäkra ditt data. Med Metria Maps kan du sedan konsumera detta eller t.ex kombinera med någon av våra övriga tjänster.
Säker drift och support Med egen drift och support tillsammans med ett Service Level Agreement (SLA) får du en driftsäker karttjänst med hög tillgänglighet. Till din hjälp har Metria en stark konsultorganisation med expertis inom GIS och Geodata.
Möjlighet att växa och utvecklas Metria strävar alltid efter att ligga i framkant vad gäller teknik och geodata och utökar ständigt med nya tekniska lösningar och datainnehåll utifrån marknadens behov. I och med nya tjänster och tillämpningar kan du som kund växa i erbjudandet.
metriamaps-skarm2-1280x719-1279x718-1

Kartor efter era behov

Oavsett om du är ute efter en enkel bakgrundskarta eller detaljerad kartinformation har vi en tjänst för dina behov. Kartjänsterna skräddarsys efter era innehålls- och funktionsbehov.

bakgrund_gra-1369x769-1368x768
metria_skarp-1373x772-1372x771
fastplus_ostanbyn-1479x831-1478x830

Bakgrundskartor

I Metria Maps finns bakgrundskartor för alla behov. Samtliga har enhetlig kartografi över alla skalgränser och är anpassade för visning på skärm.

orto_ir-1228x690-1227x689
orto_ostanbyn-1394x783-1393x782
MetriaMaps_1373x772

Flyg och satellitbilder

Oavsett detaljeringsnivå har vi en tjänst för dig. Metria Maps erbjuder allt ifrån satellitbilder, IR-ortofoton till Ortofoton i olika upplösningar. Varför inte kombinera ett ortofoto med fastighetsgränser?

pbr-1588x892-1587x891
virkesvolym-1202x675-1201x674
raa-1478x831-1477x830

Tilläggstjänster

I Metria Maps finns en mängd olika tilläggstjänster såsom markfuktighetskarta, terrängskuggning, skoglig information, information om natur och kultur, planer och bestämmelser eller t.ex vägar från NVDB.

Hur hanterar du oklarheter i kartan?

Fastighetsgränsernas position i kartan kan se väldigt definitiva och självklara ut medan de i själva verket har en lägesosäkerhet som kan vara både stor och liten, beroende på med vilken noggrannhet de är uppmätta. Arbetar man ute i fält kan det uppstå frågetecken som ibland kräver rena detektivutredningar för att bringa klarhet.

Metria gör det enklare för dig genom att er bjuda ett separat kartskikt med fastighetsgränsernas lägesosäkerhet så att du vet vilka marginaler ditt projekt behöver. Vid behov kan du också få fördjupad fastighetsinformation. 

Hur hanterar du oklarheter i kartan idag

 

Permanentboende, verksamheter och andra intressenter

Vid förändrad markanvändning krävs allt som oftast tillstånd av både myndigheter och berörda. Ett flygfotografi eller en vanlig bakgrundskarta visar vanligen inte allt i ett aktuellt utrednings- eller projektområde. Om kartan innehåller tillräcklig information finns möjligheten att prioritera placering av infrastruktur. Det kan exempelvis handla om att ansluta eller att undvika påverkan på fastigheter där det finns bostäder med, permanentboende, fritidsbostäder eller andra byggnader. Om ett projekt tangerar andra verksamheter kan också vara viktigt att förstå, i synnerhet inför en samrådsprocess. Metria hjälper dig gärna att paketera ihop den information du behöver för att fatta säkrare beslut. 

Permanentboende ny

 

Framkomlighet när ny infrastruktur förläggs i mark

Vid utbyggnad av infrastruktur som elnät, fiber, vatten, avlopp och fjärrvärme är grävbarhet av intresse. Att upptäcka berg i dagen eller råka ut för områden med för hög markfuktighet kan försena, fördyra och i värsta fall stoppa ett projekt. Därför är det viktigt att på förhand identifiera stråk med lämpligt jorddjup, fritt från föroreningar och utan andra hinder. Information som visar om det är ett område med hög ekologisk status och artrikedom eller om det är fullt av invasiva arter spelar också in.  

 

På Metria hjälper vi dig som projektör att säkerställa att du har rätt underlag. Du som GIS-specialist och som vill göra mer avancerade analyser kan också få hjälp med att slippa det ibland mödosamma arbetet med att identifiera och underhålla allt dataunderlag.

Framkomlighet_BakgrundGSD_1_20000med faktaruta

 

manniska-1

Användarvänligt

Snabba, aktuella, kvalitetssäkrade och användarvänliga kartor direkt åtkomliga i era system.

manniska-relationer-icon-1

Behovsanpassat

Karttjänsten kan enkelt anpassas för att fungera optimalt med era behov och rutiner. Manér, funktion eller innehåll - allt är möjligt.

dator_checkbox-1

Enkelt att integrera

En maskin-till-maskintjänst i både OGC- och ArcGIS REST- teknik som enkelt integreras med befintliga produkter och lösningar.

Sveaskog får hög kvalitet och leveranssäkerhet med Metria Maps

Statliga Sveaskog är med sina tre miljoner hektar Sveriges största skogsägare. För att bedriva ett omfattande, hållbart och effektivt skogsbruk krävs stora mängder geodata av olika typer. Sveaskog tillgodoser hela organisationens behov av uppdaterad information på ett effektivt sätt med karttjänsten Metria Maps.

Våra egna data i kombination med externa geodata är en förutsättning för att fatta de beslut som krävs för ett hållbart och effektivt skogsbruk. Vi hanterar stora områden och det är viktigt att kunna göra en riktig bedömning i fält. Geodata ger överblick och förståelse för vad som finns i och kring ett område redan innan vi besöker platsen.
Det finns många leverantörer som kan leverera kompetens och lösningar på klientsidan men kring lagring och leverans av geodata är utbudet mer begränsat. Det känns tryggt att Metria ser det som sin huvuduppgift.

 

Mattias Tengbrand är systemförvaltare på stab IT på Sveaskog i Östersund.

Mattias Tengbrand är systemförvaltare på stab IT på Sveaskog i Östersund. Han ansvarar för att organisationen har tillgång till den geografiska information (geodata) som de behöver.

Vill du veta mer om Metria Maps?

Hör av dig till våra experter!

 

TOUCH
Anders Laestander Kundrådgivare

E-post: anders.laestander@metria.se 

Telefon: 010-121 83 14

Anders Laestander Kundrådgivare
TOUCH
Daniel Jannok Produktledare

E-post: daniel.jannok@metria.se 

Telefon: 070-365 97 17

Daniel Jannok Produktledare
TOUCH
Sara Dahlén Kundrådgivare

E-post: sara.dahlen@metria.se 

Telefon: 010-121 83 26

Sara Dahlén Kundrådgivare

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har du frågor? Kontakta oss gärna.