Skip to content
miljo-1788x1005-1500x843

Metria Kunskapsbank

Den som förstår hur man ska använda geografisk information i kombination med modern teknologi är morgondagens vinnare. Här har vi samlat insikter och konkreta tips för dig som vill rita om din verksamhetskarta.
2 min lästid

Metria och Valueguard analyserar fastighetsvärdet efter översvämningarna i Gävle

Med anledning av stormen Hans och den senaste tidens skyfall har översvämningar åter ...
Läs mer
1 min lästid

Metria och Boverket har utfört nationell kartläggning av trädtäckning i städer och tätorter

Kartläggningen är tänkt som ett underlag till analyser i samband med fysisk planering, ...
Läs mer
1 min lästid

Metria har karterat kontinuitetsskog baserat på fjärranalysdata

Metria har på uppdrag av Naturvårdsverket karterat kontinuitetsskog inom de sju nordliga ...
Läs mer
2 min lästid

Dala Energi optimerar processen med Metria Markkoll

Dala Energi är en lokal leverantör av el och fibernät, verksamma i kommunerna Rättvik, ...
Läs mer
2 min lästid

Metria och Hemma kombinerar fastighets- och affärsinformation med hushållsenergiprestanda

Tack vare ett nytt samarbete med Hemma kan nu Metria erbjuda finansbranschen kombinerad ...
Läs mer
1 min lästid

Vi bygger ny e-handel

För att ge våra kunder en bättre köpupplevelse bygger vi ny e-handel som vi lanserar ...
Läs mer
4 min lästid

Metria Miljökoll effektiviserar och automatiserar miljödata i tunnelbanans utbyggnad i region Stockholm

Region Stockholm använder sedan juni 2020 tjänsten Metria Miljökoll i Förvaltning för ...
Läs mer
2 min lästid

GIS bidrog till årlig statistikrapport av skyddad natur 2022

Statistikmyndigheten SCB tillsammans med Naturvårdsverket ger varje år ut en rapport om ...
Läs mer
3 min lästid

Härjeåns Nät AB effektiviserar elnätsutbyggnaden i Härjedalen med Metria Markkoll

Härjeåns Nät AB bygger ut fiber- och elnätet samt ansvarar för en säker drift av ca 600 ...
Läs mer
1 min lästid

Värmen har väckt granbarkborren vilket ökar risken för nya stora skogsskador

Sveriges lantbruksuniversitets nya studie visar att de senaste årens stora utbrott av ...
Läs mer
2 min lästid

Geografisk data avgörande för brandbekämpning

Fem år sedan skogsbränderna sommaren 2018 Fem år efter skogsbränderna förutspås det bli ...
Läs mer
1 min lästid

Natura Naturtypskartan beskriver den faktiska utbredningen av Sveriges naturtyper

Natura Naturtypskartan startade 2011 och är ett årligen återkommande projekt som Metria ...
Läs mer