Skip to content
fastigheter_ratio-16x9_2171x1221-1024x576

Fastighet och bostad

Fastighetsinformation av hög kvalitet ger goda förutsättningar för korrekta beslutsunderlag

Våra tjänster ger tillgång till uppdaterad information från Fastighetsregistret – 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Leveransen är flexibel och kan anpassas efter de behov, arbetssätt och system ni har i er organisation.

I det nationella Fastighetsregistret finns information om ca 3,4 miljoner fastigheter, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar. Exempel på information är fastighetsbeteckning, adresser, fastighetsägare, köpeskilling, taxeringsvärden, areal, koordinater, byggnader, inteckningar och servitut.

Som ett komplement till fastighetsuppgifterna erbjuder vi även andra informationsmängder som ofta är relevanta i samma kundprocesser, såsom folkbokförda på fastighet och företagsinformation som kan vara relevanta i verksamhetsprocesser.

hus

Fastighetsinformation är en primär uppgift vid nätutbyggnad

Inom telekom- och energisektorn används fastighetsinformation för att optimera utbyggnaden av nya nät och för att effektivisera drift och underhåll av existerande nät. Då behövs information om vilka företag som är verksamma inom ett visst område eller på en specifik fastighet, samt för att få tillgång till kontaktuppgifter till företagen eller privatpersoner. Vi erbjuder både områdesuttag samt styckevisa anrop per fastighet. Metria har ett brett utbud av GIS-tjänster som försörjer energibolag med kartor, karttjänster och fastighetsinformation för integrering i andra verksamhetssystem.

Metrias kvalitetssäkrade data med fastigheten i centrum

Inom bank, finans och försäkring är det viktigt att ha tillgång till korrekt information vid affärsbeslut och analyser. Med kvalitetssäkrade data i kombination med Metrias kunskap inom fastighet, analys, geografisk och annan relevant affärsinformation optimerar vi beslutsunderlag som stödjer branschens verksamhet.

Med fastigheten och byggnaden i fokus erbjuder Metria ett brett utbud av tjänster med förädlad data och olika analyser till exempel inom klimatområdet. För banker och kreditinstitut erbjuder vi bland annat fastighetsinformation som underlag i bo- och fastighetslåneprocessen. Försäkringsbolag använder fastighetsinformation från Metria vid tecknande av försäkringar, för premieberäkning, skadeförebyggande åtgärder och vid skadehantering.

iStock-499878050-1

 

Maximera skogsverksamhetens produktivitet med aktuell fastighetsinformation

För att bedriva en aktiv och effektiv skogsskötsel behövs tillförlitliga beslutsunderlag som visar var insatser ger bäst effekt.

Genom vår onlinetjänst Metria FastighetSök har du tillgång till fastighetsinformation direkt från Fastighetsregistret samt från fler andra källor. Information om fastighetsägare, skogsareal och taxeringsvärde är några exempel på information som ofta används inom skogsbranschen.

Metria Fastighetsuttag passar när du behöver information om de skogsfastigheter som finns inom ett visst område – det kompletta databehovet med fastigheten i fokus. Fastighetsuttag kan användas för riktade utskick eller vid uppdatering av kund- eller medlemsregister. Tjänsten är också lämplig när du behöver informera berörda fastighetsägare exempelvis vid skogliga åtgärder.

TOUCH
Metria® FastighetSök
Metria® FastighetSök

Fastighetsinformation är affärskritiskt för många verksamheter, såväl privata som offentliga. Genom Metria FastighetSök har ni ständig tillgång till uppdaterad, kvalitetssäkrad information från fastighetsregistret samt andra källor.

Läs mer
TOUCH
Metria bostadsvärdering
Metria bostadsvärdering

Behöver du veta vad fastigheten eller bostaden är värd, på riktigt? Vi levererar objektsvärderingar eller stockvärderingar av alla Sveriges småhus och bostadsrätter.

Läs mer
TOUCH
Metria® Fastighetsuttag
Metria® Fastighetsuttag

Behöver du information om flera fastigheter? Metria Fastighetsuttag är en tjänst för dig som behöver information om flera fastigheter inom ett visst område.

Läs mer
TOUCH
Metria affärsinformation
Metria affärsinformation

Uppdaterad data på Sveriges företag och personer - i Sverige finns cirka 3,4 miljoner fastigheter. Det innebär att det också finns cirka 3,4 miljoner fysiska...

Läs mer
TOUCH
Metria marknadsinformation
Metria marknadsinformation

Hur hittar du på mest effektivt sätt nya kunder? Vilka personer ska du rikta ditt nästa marknadserbjudande emot?Metria har länge varit experter på fastighetsinformation, geodata och...

Läs mer
TOUCH
Metria företagsinformation
Metria företagsinformation

Tack vare utökat samarbete med kreditinformationsbolaget Syna har vi nu möjlighet att inkludera stora mängder företagsinformation i våra befintliga produkter och leveranser. Resultatet av samarbetet...

Läs mer
TOUCH
Metria® Klimatindex Fastighet
Metria® Klimatindex Fastighet

Ett förändrat klimat påverkar riskbilden för klimatrelaterade händelser i samhället, bland annat genom en ökad frekvens av extremväder. Med geografisk information kan vi räkna ut...

Läs mer
TOUCH
Metria® Fastighetsrapport
Metria® Fastighetsrapport

Metria Fastighetsrapport ger dig information om en fastighet i form av: Adress, Läge, Areal, Lagfart, Inskrivningar, Rättigheter, Planer Bestämmelser och fornlämningar, Taxeringsuppgifter samt Andel i gemensamhetsanläggningar...

Läs mer
TOUCH
Metria® Markmodell
Metria® Markmodell

Metria Markmodell är ett grundpaket med data för dig som har behov av en markmodell med draperat ortofoto tillsammans med byggnader i 3D.

Läs mer
Vill du veta mer?

Kontakta våra experter

TOUCH
Johan Hedman Key Account Manager

E-post: johan.hedman@metria.se

Telefon: 010-121 84 46

Johan Hedman Key Account Manager

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har frågor? Kontakta oss gärna.