Skip to content
tradhojd-med-3d-effekt-3495x1965-1024x576

Analys och rådgivning

search_icon-1

Maximera nyttan av geografisk data

Metria är experter på geografiska data och skapar med hjälp av GIS och fjärranalys nya kundunika data som hjälper våra kunder att fatta välgrundade och hållbara beslut om planering, riskhantering, skötselåtgärder, naturskydd och mycket mer.

Vi samlar in, skapar, analyserar och visualiserar data och levererar resultaten till våra kunder i form av kartlager, tabeller, statistik eller rapporter. Kunderna finns framför allt inom branscher som klimat, miljö, telekom, skog, bank och försäkring.

Vi är experter på svenska geodata, vad informationen visar, hur den kan och bör användas, samt vilken kvalitet som kan förväntas då dessa data nyttjas i analyser. Vårt satellitdatalager med många års data över Sverige är unikt, liksom den både breda och djupa fjärranalyskompetens som finns i gruppen. Hög teknisk expertis inom fjärranalys, AI, datahantering och stor sakkunskap inom klimat och miljö säkerställer att våra analyser både är effektiva och håller högsta kvalitet.

Vill du veta mer?

Kontakta våra experter!

TOUCH
Maria Nilsson Chef GIS- och fjärranalys

E-post: maria.nilsson@metria.se

Telefon: 010-121 80 82

Maria Nilsson Chef GIS- och fjärranalys
TOUCH
Martin Bergström Gruppchef GIS- och fjärranalys

E-post: martin.bergstrom@metria.se

Telefon: 010-121 80 74

Martin Bergström Gruppchef GIS- och fjärranalys

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har du frågor? Kontakta oss gärna.