Geodatarapporten 2021

Rapporten visar att god tillgång till geodata av hög kvalitet är en allt viktigare förutsättning för svenska organisationer.

Vi söker 30 mätningsingenjörer

Bli en av oss!

Välgrundade beslut med aktuell geodata

Vi stöttar dig från behovsanalys till lösning, drift och leverans

Geodata och kartor

Uppdaterade, relevanta och kvalitetssäkrade kartor som integreras i era system levereras i realtid

Tjänster för hela samhällsbyggnadsprocessen

Plan- och mättjänster för kommuner, byggbolag, anläggnings- och infrastrukturprojekt

Dagsaktuell fastighetsinformation

Ständig tillgång till aktuell information från fastighetsregistret

Aktuellt

Älskar du också geodata och kartor?

Vi som jobbar på Metria älskar kartor och geografisk data. Vår arbetsplats är stimulerande och utvecklande och vi växer hela tiden. Genom innovation och effektiv användning av insamlad data driver vi utvecklingen framåt. Därför är vi också en viktig samhällsaktör i hela landet.

Metria växer och utvecklas, vill du följa med oss på vår resa?

Våra onlinetjänster

FastighetSök
Läs mer Till tjänsten
SeSverige - För kartköp
Läs mer Till tjänsten