Välgrundade beslut med aktuell geodata

Vi stöttar dig från behovsanalys till lösning, drift och leverans

Bostadsvärdering

Statistiska värderingar av småhus och bostadsrätter

Geodata och kartor

Uppdaterade, relevanta och kvalitetssäkrade kartor som integreras i era system levereras i realtid

Metria Klimatindex Fastighet

Identifiera och bedöm fysiska klimatrisker på fastighetsnivå

Metria Markmodell - Grundpaket för visualisering

Ett grundpaket med data vid behov av markmodell med draperat ortofoto tillsammans med byggnader i 3D

Aktuellt

Planerade systemhelger

För att säkerställa att våra tjänster fungerar optimalt sker planerat tekniskt underhåll vid fyra tillfällen om året. För dig som kund kan det innebära störningar eller stopp i tjänsten. Information om omfattning meddelas i god tid innan systemhelgen.
Läs mer om planerade datum för systemunderhåll här.

Älskar du också geodata och kartor?

Vi som jobbar på Metria älskar kartor och geografisk data. Vår arbetsplats är stimulerande och utvecklande och vi växer hela tiden. Genom innovation och effektiv användning av insamlad data driver vi utvecklingen framåt. Därför är vi också en viktig samhällsaktör i hela landet.

Metria växer och utvecklas, vill du följa med oss på vår resa?

Våra onlinetjänster

FastighetSök
Läs mer Till tjänsten
SeSverige - För kartköp
Läs mer Till tjänsten

Metria är certifierat inom ISO 14001 Miljö, ISO 9001 Kvalitet samt ISO 27001 Informationssäkerhet. Miljöcertifieringen är ett bevis på att Metria har byggt upp ett miljöledningssystem som bland annat omfattar rutiner för ständiga förbättringar, hantering av styrande- och redovisande dokument och lagefterlevnad.

Att hålla en hög kvalitet i leveransen av våra produkter och tjänster och därmed göra våra kunder nöjda är en viktig hållbarhetsfråga. Metria har ett etablerat ISO 9001 certifierat kvalitetsledningssystem. Metria har under de senaste åren tagit ett helhetsgrepp kring informationssäkerhet och skapat en fungerande långsiktig process för att erbjuda våra kunder det skydd de behöver.