Skip to content
Geografisk information från Metria_iStock-650191228_12MB_2000pxl

Vi hjälper dig fatta smartare, säkrare och grönare beslut

Vi erbjuder digitala lösningar och tjänster inom GIS, fjärranalys, geodata, fastighets- och affärsinformation.

Metria är experter på fastighetsinformation och geografisk data – med vårt utökade affärsinformationserbjudande kan vi kombinera till exempel fastighetsvärderingar med analyserade klimatfaktorer – både som en paketerad tjänst eller kundspecifika analyser.

Med hjälp av såväl satellitbilder och fjärranalys, fastighetsinformation och marknadsledande karttjänster skapar vi en bild av både utpekade klimatrisker och identifierar möjligheter till minskad klimatpåverkan, samt - på en graderad skala - tillgängliggör data för den finansiella risken som en följd av klimatrisker inom ett givet område, en fastighet eller ett företag.

Några av våra onlinetjänster

Du hittar inloggning till ytterligare tjänster här

 

FastighetSök

Läs mer >

Till FastighetSök

E-handel

Läs mer >

Till e-handeln

Timmerweb

Läs mer >

Till Timmerweb

Branschanpassade lösningar baserade på geografisk information

Organisationer, myndigheter och företag inom de flesta branscher fattar dagligen små och stora beslut baserade på geodata.

Kvalitetssäkrad data i kombination med Metrias kunskap inom fastighet, affärsinformation och analys optimerar beslutsstödet och stöttar er affär.

Vi stöttar en rad organisationer och myndigheter med branschanpassade analyser av stora mängder geografiska data. Resultatet är detaljerade beslutsunderlag av hög kvalitet.

 

 • Finans och försäkring
 • Energi
 • Infrastruktur och bygg
 • Natur och miljö
 • Skog
 • Telekom

iStock-1347803929

 

Branschutmaningar: 

Inom bank, finans och försäkring är det viktigt att ha korrekt information vid exempelvis kreditbeslut, riskbedömningar och premiesättning. 

Att identifiera och kvantifiera fysiska klimatrisker blir allt viktigare för banker och försäkringsbolag. 

Våra lösningar: 

Kvalitetssäkrade data i kombination med Metrias kunskap inom fastighet, affärsinformation och analys optimerar beslutsstödet och stöttar er affär. 

Till banker och kreditinstitut ger vi stöd i bland annat i bo- och fastighetslåneprocessen och försäkringsbolag använder informationen som stöd till exempel vid tecknande av försäkringar och vid skadehantering. 

Metria bidrar med korrekta analyser baserade på tillförlitliga geografiska och ekonomiska data för att få kontroll på riskerna och hur de ska hanteras nu och på sikt. 

iStock-1249974825

 

Branschutmaningar: 

Energibranschen står inför en massiv utbyggnad vilket ställer krav på effektiv hantering av exempelvis markåtkomst. Dagens arbetssätt tar tid, innehåller brutna digitala kedjor och gör det svårt att få kontroll på läget.  ​

Geografisk data, fastighetsinformation samt kartdata är kritiskt för att kunna fatta rätt beslut vid analys, projektering, beredning och förvaltning. Det handlar inte bara om att visa naturhänsyn utan nya målbilder växer fram där biologisk mångfald skall tillvaratas och helst öka.​

Att vid varje given tidpunkt identifiera rätt motpart är utmanande, oavsett om det handlar om samråd, upprättande av markupplåtelseavtal eller underhåll- och förvaltningsåtgärder.

Våra lösningar: 

Metria Markkoll är en portfölj med färdiga IT-tjänster som ger stöd till handläggare och beslutsfattare i allt som rör markfrågor. Vi försörjer dessutom energibolag med kartor och fastighetsinformation för integration i andra verksamhetssystem genom Metria Maps och FastighetSök. Våra experter inom GIS- och fjärranalys utför också kompletterande konsultuppdrag. 

iStock-1161672053

 

Branschutmaningar: 

Den fortsatta expansionen inom bostadsbyggande och ökade krav på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ställer stora krav på Sveriges byggföretag.  

Kvalitetssäkrad information, i en sammanhållen och alltid tillgänglig miljö, blir allt viktigare i utvecklingen av framtidens städer och samhällen. 

Våra lösningar: 

Genom att kombinera information från kartan med din information från verksamheten kan du effektivt planera bygg- och bostadsprojekten. 

Vårt unika geodatalager utökas ständigt med ny information och kan kombineras med din verksamhetsdata. På så sätt kan du använda geografiska analyser för att se nya mönster och trender som ger dig stöd i viktiga beslut. 

Oavsett din tekniska plattform eller it-system kan vi hjälpa dig att kombinera din information med våra standardiserade API-tjänster för såväl kart- som fastighets- och affärsinformation, så att du kan fatta rätt beslut. 

iStock-1216425366

 

Branschutmaningar: 

Myndigheter och företag har behov av;  

 • tillgång på kvalitetssäkrad geografisk information, kartering och analys av markslag, naturtyper och ekosystemtjänster.  
 • information om markinnehav i kommun eller hela Sverige. 
 • kartläggning av grön infrastruktur som ett underlag för beslut om att behålla, sköta och skapa livsmiljöer som innebär att viktiga ekosystemfunktioner och naturliga processer tillvaratas.  

Våra lösningar: 

Vi hjälper dig med alla typer av geografiska analyser för att bedöma hur du kan bidra till en god miljö och en hållbar markanvändning. Oavsett om du behöver stöd i att hitta rätt geodata om Sveriges natur och miljö, vill samla in eller strukturera information eller behöver göra en analys över landskapet, så kan vi hjälpa dig rätt. Vi kombinerar befintliga data och vet hur du bäst kompletterar dessa för att få svar på din fråga. 

iStock-1136178335

 

Branschutmaningar: 

Behov av stöd av beslut, från skötsel med hänsyn till ekosystemet till planering av råvaruförsörjningen och att ta fram finansiella nyckeltal. 

Behov av att veta vilka företag som är verksamma inom ett visst område, eller på en specifik fastighet, samt hämta kontaktuppgifter till företagen (eller privatpersoner) så hjälper vi gärna till med både områdesuttag samt styckevisa anrop per fastighet. Det kan till exempel handla om att identifiera sakägare inom ett visst område/projekt.  

Återkommande behov att få en bild av företagsverksamhet i olika områden.  

Våra lösningar: 

Vi hjälper många skogsbolag och större skogsägare med vår expertis inom att skapa, analysera, förädla och visualisera geodata. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) och fjärranalys omvandlas de stora datamängderna till värdefulla insikter. 

Vi har nu möjlighet att inkludera stora mängder företagsinformation i våra befintliga produkter och leveranser. För dig som kund innebär det att vi kan tillhandahålla en större del av ert informationsbehov för att smidigare och billigare kunna fatta rätt beslut på välinformerade grunder. 

iStock-1318448813

 

Branschutmaningar: 

Behov av att;  

 • veta vilka företag som är verksamma inom ett visst område, eller på en specifik fastighet, samt hämta kontaktuppgifter till företagen (eller privatpersoner).  
 • identifiera sakägare inom ett visst område eller projekt.  
 • få en bild av företagsverksamhet i olika områden.  
 • noggrant och kostnadseffektivt kunna beräkna täckning vid exempelvis placering av radiomaster. 

Våra lösningar: 

Vi stöttar företag inom telekombranschen hela vägen från insamling av data och analys till drift och förvaltning. Vi kan utveckla geografiska informationssystem (GIS), karttjänster, paketera fastighetsinformation och lösningar baserat på ditt företags behov, eller ett IT-stöd med en smart karta i centrum. Vår långa erfarenhet av systemstöd och vår verksamhetskunskap gör att vi kan ta fram en lösning oavsett hur ditt behov ser ut. 

Ny e-handel med geografiska produkter

Välkommen till vår nya användarvänligare e-handel med tydligare produktinformation och enklare köpprocess. Här finner du ett brett utbud av aktuella och kvalitetssäkrade geografiska produkter som raster- och vektorkartor, ortofoton, höjddata och terräng-skuggningar. Nytillkomna produkter är vår Markmodell och Fastighetsrapport.

För att handla i vår e-handel kan du välja mellan att;

 • betala med kort med tillgång till rasterprodukter och rapporter, betalar per köp med kontokort. Du skapar ett konto direkt i tjänsten så är du snabbt igång.
 • bli avtalskund och du får tillgång till raster- och vektorprodukter i flertalet format samt rapporter. Dina beställningar betalas med faktura eller kontokort. 

Om du har frågor eller vill teckna avtal, hör av dig till kundservice@metria.se eller kontakta någon av våra säljare.

lansering Metrias nya e-handel_cut

Du som är SeSverigekund hos oss använder samma inloggningsuppgifter och du kommer att hitta allt innehåll och funktionalitet som i SeSverige men bättre paketerat.

Till e-handeln

Läs mer om vår nya e-handel här.

Driftinformation

För att säkerställa att våra tjänster fungerar optimalt sker planerat tekniskt underhåll vid fyra tillfällen om året. För dig som kund kan det innebära störningar eller stopp i tjänsten. Information om omfattning meddelas i god tid innan systemhelgen. 
Läs mer om planerade systemhelger, planerade dagar för systemunderhåll och eventuella systemstörningar här
 

Bli en av oss!

Gillar du alla former av geografisk data? Vill du använda din kunskap till att hjälpa företag och organisationer att fatta beslut som driver samhällsutveckling och affärsnytta? 

Då ska du knyta kontakt med oss! Titta bland våra lediga tjänster eller skicka in en spontanansökan genom att connecta med oss och det område som intresserar dig.