Skip to content
E-handel banner Spara tid med rätt underlag webb

Behöver du kartor eller information om en fastighet snabbt och enkelt? Då kan vi hjälpa dig!

Vår e-handel har ett brett utbud av aktuella och kvalitetssäkrade geografiska produkter som till exempel raster- och vektorkartor, ortofoton, höjddata och terrängskuggningar. Nytillkomna produkter är vår Markmodell och Fastighetsrapport.

Du väljer och laddar ner kartorna och bilderna i format du önskar för att sedan hantera i egna programvaror.

Som befintlig kund kommer du att ha samma inloggningsuppgifter och känna igen sortimentet. Vår nya e-handel kommer på sikt att ersätta SeSverige i en successiv övergång.

 

Till e-handeln
Mitt Metria bild1

Så här handlar du i vår e-handel

För att handla i vår e-handel kan du välja mellan att;

  • betala med kort med tillgång till rasterprodukter och rapporter och betala per köp med kontokort. Du skapar ett konto direkt i tjänsten så är du snabbt igång.
  • teckna ett avtal så får du dessutom tillgång till vektorprodukter och möjlighet att välja fler format. Du betalar med faktura eller kort. Ett grundavtal kostar 1 500 kr per år och 500 kr i startavgift.  

Om du har frågor eller vill teckna avtal, hör av dig till kundservice@metria.se eller kontakta någon av våra säljare.

Produkter i vår e-handel

I vår e-handel finns ett stort urval av produkter tillgängliga i flertalet format och projektioner, mer information hittar du i produktkorten i tjänsten.

TOUCH
Fastighetsindelning
Fastighetsindelning

Fastighetsindelning innehåller fastighetsindelning med fastighetsgränser, fastighetsgränspunkter, administrativ indelning och registertext från Registerkartan. 

TOUCH
Fastighetskartan
Fastighetskartan

Fastighetskartan raster visar bland annat byggnader, markslag, vägar och fastighetsgränser tillsammans med ortofoto i bakgrunden.

TOUCH
Fastighetskartan vektor
Fastighetskartan vektor

Fastighetskartan vektor passar utmärkt som bakgrundskarta och som indata till GIS-tillämpningar. Den är lämplig att använda i skalområdena 1:1 000 - 1:20 000.  

TOUCH
Höjddata Grid1+
Höjddata Grid1+

Höjddata Grid1+ är en terrängmodell i gridform med koordinatsatta höjdpunkter i ett regelbundet rutnät med 1 meters upplösning med hög höjdnoggrannhet. 

TOUCH
Höjddata Grid50+
Höjddata Grid50+

Höjddata Grid50+ är en terrängmodell i gridform med koordinatsatta höjdpunkter i ett regelbundet rutnät med 50 meters upplösning. 

TOUCH
Karta 1:50 000
Karta 1:50 000

Karta 1:50 000 är en terrängkarta lämplig för utskrift i skalområdet 1:50 000 innehållande all information som behövs för att orientera sig i ett område.

TOUCH
Laserdata NH
Laserdata NH

Laserdata NH utgörs av ett punktmoln med klassificerade punkter baserad på laserdata insamlade åren 2009-2019 med en punkttäthet av 0,5-1 punkter per kvadratmeter, ner till 0,25 punkter per kvadratmeter i kalfjällsområden.  

TOUCH
Markreglerande bestämmelser
Markreglerande bestämmelser

Markreglerande bestämmelser innehåller planer och bestämmelser samt forn- och kulturhistoriska lämningar. 

TOUCH
Ortofoto färg
Ortofoto färg

Ortofoto färg är en produkt med skalriktiga flygbildsmosaiker som täcker hela landet. Produkten används som ett värdefullt underlag tillsammans med annan geodata inom många branscher.

TOUCH
Ortofoto IR
Ortofoto IR

Ortofoto IR är en produkt med skalriktiga flygbildsmosaiker som täcker hela landet. Produkten används som ett värdefullt underlag tillsammans med annan geodata inom många branscher.

TOUCH
Ortofoto högupplöst
Ortofoto högupplöst

Orotofoto högupplöst är en produkt med skalriktiga flygbildsmosaiker med högre upplösning. Produkten har täckning i södra Sverige, längs Norrlandskusten samt över ett antal tätorter i Norrlands inland. 

TOUCH
Ortofoto svartvit
Ortofoto svartvit

Ortofoto svartvit är en produkt med skalriktiga flygbildsmosaiker som täcker hela landet och innehåller samma information som Ortofoto färg men presenteras i en gråskala lämplig som bakgrund tillsammans med verksamhetsdata. 

TOUCH
Rättigheter
Rättigheter

En vektorprodukt som innehåller rättigheter och gemensamhetsanläggningar och är ett komplement till fastighetsindelningen. 

TOUCH
Topografi 10
Topografi 10

Topografi 10 bygger på Lantmäteriets grundläggande geografiska databaser där informationen har samlats in med olika kvalitet gällande lägesosäkerhet, innehåll och aktualitet.  

TOUCH
Topografi 50
Topografi 50

Topografi 50 består bland annat av markslag, vägar, stigar, vägbommar och höjdkurvor (10 m ekvidistans i fjällområden och 5 m ekvidistans i övriga landet). 

TOUCH
Topografi 100
Topografi 100

Topografi 100 passar utmärkt som bakgrundskarta och som indata till GIS-tillämpningar. Den är lämplig att använda i skalområdena 1:30 000 - 1:100 000. Topografi 100 ersätter vår tidigare produkt Vägkartan.

TOUCH
Topografi 250
Topografi 250

Topografi 250 består bland annat av administrativa gränser, vägar och järnvägar, markklassning och höjdkurvor med 25 m ekvidistans. Den ersätter vår tidigare produkt Översiktskartan.  

TOUCH
Vägkartan
Vägkartan

Vägkartan ger översiktlig bild med vägar & transport tillsammans med t. ex. markslag, höjdförhållanden, vattendrag, infrastruktur. Passar bra för lokalisering, transportplanering, bakgrundskarta i skalområdet 1:100 000.

TOUCH
Översiktskartan
Översiktskartan

Översiktskartan ger en översiktlig bild av omgivande bebyggelse, infrastruktur och natur. Den passar bra för lokalisering, översiktsvy eller bakgrundskarta.

Vår nya e-handel har förbättrat gränssnitt och utökad produktinformation

  • Snabbt - omgående leverans i de format du önskar
  • Enkelt – beställ via kartan eller produktkortet och lägg i varukorgen
  • Tillgängligt - alltid öppet, betala med kort eller faktura

 

Ortofoto färg
Till e-handeln
klocka-snabbt-1

Snabbt

Omgående leverans i de format du önskar.

dator_checkbox-1

Enkelt

Markera området för att beställa karta.

rityta-icon-1

Tillgängligt

Alltid öppet, betala med kort eller faktura.

Vill du veta mer om Mitt Metria?

Hör av dig till våra experter!

TOUCH
Linus Bruce Produktledare

E-post: linus.bruce@metria.se 

Telefon: 010-121 83 25

Linus Bruce Produktledare
TOUCH
Mats Stefansson Kundrådgivare

E-post: mats.stefansson@metria.se 

Telefon: 010-121 83 22

Mats Stefansson Kundrådgivare
TOUCH
Sara Dahlén Kundrådgivare

E-post: sara.dahlen@metria.se 

Telefon: 010-121 83 26

Sara Dahlén Kundrådgivare

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har du frågor? Kontakta oss gärna.