Skip to content
Metria Ekonomiska kartan produktbild_Göteborg

Metria Ekonomiska kartan

Ekonomiska kartan (1935-1978) innehåller fastigheter och registerbeteckningar samt bostadsbyggnader, tomt och trädgård, åkermark.

Produktbeskrivning

Ekonomiska kartan 1935 -1978

Ekonomiska kartan är en registerkarta som redovisar fastigheter, registerbeteckningar, bostadsbyggnader, tomt och trädgård, odlingsområden, fornminnen samt ett stort antal ortnamn. Bakgrunden består av ett ortofoto tillsammans med olika tryckfärger utifrån hur marken brukades, allt tillsammans ger en unik avspegling och tidsdokument av Sverige under perioden 1935 – 1978.

 

Produkten finns tillgänglig i över södra Sverige samt utmed norrlandskusten och levereras sömlöst utifrån det område som markerats i kartan i önskat format. Beställer gör du enkelt via vår e-handel https://mitt.metria.se/produkter/ekonomiska-kartan

 

Produktfakta

Aktualitet: 1935 - 1978
Leveransformat: JPEG, TIFF
Skala: Skalan är 1:10 000

Produktbeskrivning 

Ekonomiska kartan (1935-1978) ger en detaljerad bild av fastigheter och registerbeteckningar, inklusive bostadsbyggnader, tomter och trädgårdar, åkermark, dikning och brukningsvägar inom odlingsområden. Den inkluderar även information från Riksantikvarieämbetets fältinventering av fornminnen och ett stort antal ortnamn.

Kartan har fyra tryckfärger; grön fotobild, gul åkeryta, all ritad kartbild och texten i svart samt bruna höjdkurvor och raster för sankmarken. Sjöytorna avbildas inte med blått utan avbildas med fotobildens gröna färg.

Hur skapas Ekomomiska kartan?

Ekonomiska kartan är föregångaren till dagens Fastighetskarta. Det var den första kartan där fastighetsinformation och geografisk information med hög lägesnoggrannhet och stor detaljrikedom kombinerades en och samma produkt. Ekonomiska karta slutade att produceras 1978. 

Vilken nytta kan Ekonomiska kartan ge? 


Idag utgör Ekonomiska kartan, med all den samlade informationen från denna tids epok, en viktig kunskapskälla för natur- och kulturmiljövården, för fastighetsbildningsverksamheten och samhällsplaneringen samt för jord och skogsbruksnäringen.


Kartan har länge varit ett viktigt verktyg för myndigheter och förvaltningar vid planering av jord- och skogsbruk, vägbyggen, anläggning av kraftledningar och bedömning av bostadsbyggnadsärenden.


Ekonomiska kartan är därför en guldgruva för dig som äger fastigheter eller är allmänt intresserad av ett givet område i Sverige, speciellt ur ett historiskt perspektiv. I och med att det finns ett ortofoto i botten ger kartan också bild över hur landskapet såg ut vid denna tidpunkt.

Effektivt

Snabbt

Omgående leverans i de format du önskar.

dator_checkbox-1

Enkelt

Beställ via kartan eller produktkortet.

rityta-icon-1

Tillgängligt

Alltid öppet, betala med kort eller faktura.

Så här handlar du i vår e-handel

För att handla i vår e-handel kan du välja mellan att;

  • betala med kort med tillgång till rasterprodukter och rapporter och betala per köp med kontokort. Du skapar ett konto direkt i tjänsten så är du snabbt igång.
  • teckna ett avtal så får du dessutom tillgång till vektorprodukter och möjlighet att välja fler format. Du betalar med faktura eller kort. Ett grundavtal kostar 1 500 kr per år och 500 kr i startavgift.  

Om du har frågor eller vill teckna avtal, hör av dig till kundservice@metria.se eller kontakta någon av våra säljare.

Här kan du läsa mer om vår e-handel

Till e-handeln
Vill du veta mer om Metria Ekonomiska kartan?

Hör av dig till våra experter!

TOUCH
Linus Bruce Produktledare

E-post: linus.bruce@metria.se 

Telefon: 010-121 83 25

Linus Bruce Produktledare
TOUCH
Roger Jonsson Produktledare

E-post: roger.jonsson@metria.se 

Telefon: 010-121 86 07

Roger Jonsson Produktledare

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har du frågor? Kontakta oss gärna.