Skip to content
iStock-492707738

Infrastruktur och bygg

Smartare samhällsbyggnad

Den fortsatta expansionen inom bostadsbyggande och ökade krav på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ställer stora krav på Sveriges byggföretag. Det är här som vi på Metria kommer in med vårt kunnande inom geografisk information. Kvalitetssäkrad information, i en sammanhållen och alltid tillgänglig miljö, blir allt viktigare i utvecklingen av framtidens städer och samhällen. Genom att kombinera stora informationsmängder inom flertalet områden med din information från verksamheten kan du effektivt planera bygg- och bostadsprojekten.

Vi har utökat vårt samarbete med kreditinformationsbolaget Syna som ett led i Metrias pågående breddning av informationsmängder och har därmed möjlighet att inkludera stora mängder företagsinformation i våra befintliga produkter och leveranser. För dig som kund innebär det att vi kan tillhandahålla en större del av ert informationsbehov för att smidigare och billigare kunna fatta rätt beslut på välinformerade grunder.

Tjänster anpassade efter din verksamhet

Kvalitetssäkrad information, i en sammanhållen och alltid tillgänglig miljö, blir allt viktigare i utvecklingen av framtidens städer och samhällen. Genom att kombinera information från kartan med din information från verksamheten kan du effektivt planera bygg- och bostadsprojekten.

Vårt unika geodatalager utökas ständigt med ny information och kan kombineras med din verksamhetsdata.
På så sätt kan du använda geografiska analyser för att se nya mönster och trender som ger dig stöd i viktiga beslut.

Oavsett din tekniska plattform eller it-system kan vi hjälpa dig att kombinera din information med våra standardiserade API-tjänster för såväl kart- som fastighets- och affärsinformation,  så att du kan fatta rätt beslut.

Exempel på tjänster

  • Tillgång till Sveriges största datahub fylld med kartor och öppna data. 
  • Ekosystemanalyser, markexploateringsanalyser, 3D, mängdberäkning. 
  • IT-tjänster och portallösningar för analys, kommunikation och distribution av information och beslut. 

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om hur vi kan hjälpa er att skapa rätt underlag för bättre beslut. 
TOUCH
Martin Hising Chef för Produkt- och Affärsutveckling på Metria

E-post: 

martin.hising@metria.se

Telefon:

010-121 82 85

Martin Hising Chef för Produkt- och Affärsutveckling på Metria