Vi hjälper dig fatta smartare, säkrare och grönare beslut

Genom att skapa, analysera, förädla och visualisera data bidrar Metria med värdefull information till företag, kommuner och myndigheter. Informationen är ofta en kritisk komponent i beslutsfattande och i digitalisering av verksamheten.

Vårt erbjudande omfattar hela kedjan från att identifiera kundens behov av geodata, fastighets- och affärsinformation till att samla in, analysera och visualisera data för att skapa insikter som leder till smartare, säkrare och grönare beslut.

Vi erbjuder digitala lösningar och tjänster inom GIS, geodata, affärs- och fastighetsinformation samt mätningsteknik. Vi finns på 20 kontor i Sverige och har ca 250 medarbetare som alla har en och samma drivkraft: att tillsammans med kunderna skapa ett hållbart samhälle.

Tillsammans utvecklar vi samhället

Bland våra kunder finns kommuner, myndigheter, bolag inom bygg, skog, energi och telekom, bank och försäkring. Vi hjälper våra kunder fatta smartare, säkrare och grönare beslut med hjälp av geodata.

Affärsområden

Metrias verksamhet bedrivs i två affärsområden; Geoinformation och Plan- och mättjänster.

  • Geoinformation förser kunderna med förädlad affärs-, fastighets- och geografisk information samt system för att hjälpa kunder att digitalisera, automatisera och effektivisera sina processer och användandet av denna information. Affärsområdet har även Sveriges ledande analysverksamhet inom GIS-området.
  • Plan- och mättjänster förser kommuner, bygg-, anläggnings- och teknikkonsultbolag med till-förlitlig information genom att tillhandahålla plan- och mättjänster i hela samhällsbyggnads-processen.

Vi är en del av Sikri Gruppen

Metria® är sedan våren 2022 en del av Sikri Group, en nordisk koncern med fler än 500 anställda i Norge och Sverige.

Koncernens bolag skapar tillsammans värde för både offentlig sektor, företag och medborgare genom ett innovativt sätt att hantera, analysera och skapa värde av data. Målbilden är att förbättra den offentliga förvaltningen, hjälpa privata företag utveckla sin verksamhet och erbjuda bättre tjänster till medborgarna.  Med utgångspunkt från offentlig och kommersiell data samt med en djup kunskap om kundernas behov skapas värde genom innovativa tjänster och lösningar.

2021 uppgick nettoomsättningen till 775 MNOK. Sikri Group är noterat på Euronext Growth i Oslo. Mer information om Sikri Group finns på www.sikrigroup.com.