Skip to content
Telekom

Telekom

Effektivare kommunikation med smarta kartor

Vi stöttar företag inom telekombranschen hela vägen från insamling av data och analys till drift och förvaltning. Vi kan utveckla geografiska informationssystem (GIS), karttjänster, paketera fastighetsinformation och lösningar baserat på ditt företags behov, eller ett IT-stöd med en smart karta i centrum. Vår långa erfarenhet av systemstöd och vår verksamhetskunskap gör att vi kan ta fram en lösning oavsett hur ditt behov ser ut.

Vi på Metria har tillgång till mer geodata samt ett bredare informationsutbud än någon annan aktör på den svenska marknaden. Som ett ytterligare led i detta utökar vi vårt samarbete med kreditinformationsbolaget Syna i Metrias pågående breddning av informationsmängder. Därmed har vi nu möjlighet att inkludera stora mängder företagsinformation i våra befintliga produkter och leveranser. För dig som kund innebär det att vi kan tillhandahålla en större del av ert informationsbehov för att smidigare och billigare kunna fatta rätt beslut på välinformerade grunder.

Behöver du till exempel veta vilka företag som är verksamma inom ett visst område, eller på en specifik fastighet, samt hämta kontaktuppgifter till företagen (eller privatpersoner) så hjälper vi gärna till med både områdesuttag samt styckevisa anrop per fastighet. Det kan till exempel handla om att identifiera sakägare inom ett visst område eller projekt. Har man ett återkommande behov att få en bild av företagsverksamhet i olika områden rekommenderar vi vårt kommande företagskartskikt levererat i vår karttjänst Metria Maps.

Exempel på tjänster för din verksamhet

Säljstöd Fiber

Metria har tagit fram en webbaserad tjänst – som bland annat kopplar samman kartor med paketerad och kvalitetssäkrad fastighetsinformation för att förenkla kundens arbete med utbyggnad av fibernät till deras kunder.

Radionätsplanering
Radionätplaneringspaketet är ett speciellt framtaget erbjudande för radionätplanering. Kartinformationen används för att noggrannare och mer kostnadseffektivt kunna beräkna täckning vid exempelvis placering av radiomaster.

Vi levererar markmodeller (DEM – Digital Elevation Models), marktäckedata (clutterdata), objektshöjder (clutterhöjder) samt 3D-byggnader. Markmodeller och objektshöjder är baserade på nationella laserdata. Marktäckedatan är framtagen med den senaste satellitdatatekniken och på bästa tillgängliga data från flera olika källor. Vår lösning är sömlös och heltäckande i terräng och städer.

Metria Maps
Vi tillhandahåller dagligen kartmaterial till våra kunder inom telekom. Dels genom integrerade lösningar i befintliga system och dels i en rad egna fristående tjänster.

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om hur vi kan hjälpa er att skapa rätt underlag för bättre beslut. 
TOUCH
Anders Laestander Account Manager

E-post: 

anders.laestander@metria.se 

Telefon:

010-121 83 14

Anders Laestander Account Manager
TOUCH
Daniel Fredriksson Key Account Manager

E-post: daniel.fredriksson@metria.se

Telefon: 010-121 84 33

Daniel Fredriksson Key Account Manager