Metria Markkoll

Få kontroll på era markupplåtelseavtal

Behöver ni ett digitalt handläggarstöd?

Markfrågan är central när nya nät ska byggas. Om ni idag hanterar processen manuellt och i olika system har du antagligen upplevt att det tar lång tid och att det är svårt att få allt rätt från start.

Med Metria Markkoll effektiviseras stora delar i kedjan från idé och projektering till samråd, beredning, markåtkomst och förvaltning.

Effektiv process

En digitaliserad och automatiserad process för hanteringen av markfrågor.

Ökad kvalité och kontroll

Beställare, projektledare och handläggare har tillgång till aktuell information.

Automatiserad avtalsprocess

Alla dokument som rör avtal med markägare skapas automatiskt.

Ett upplägg som tar hänsyn till era befintliga processer

Infrastrukturprojekt berör många fastighetsägare. Handläggning av avtal, samråd, beredning med mera involverar än fler intressenter. Metria Markkoll har stöd genom flödet och anpassar dessutom lösningen till era befintliga processer. Det frigör tid för er att snabbare initiera och färdigställa projekt.

Bara att ta fram rätt kartor kan vara omständligt och tidskrävande. Med tillgång till rätt kartor, uppdaterade register och automatiserad dokumenthantering blir processen mycket mer effektiv. Metria Markkoll samlar relevant geografisk data och kopplar de till era aktuella verksamhetsdata, exempelvis ledningssträckningar.
Metria Markkoll kräver inga lokala installationer utan driftas som en användarvänlig, webbaserad tjänst. All data hanteras enligt ISO 27001 i Sverige.
I Metria Markkoll finns en mängd funktioner som ger stöd genom hela projektprocessen och förvaltningen av färdiga projekt. Exempel på funktioner är visualisering i kartan, projekteringsstöd, uppdaterad information om markägare, skräddarsydd kartografi, GIS-analyser av markslag, automatisk intrångsberäkning, samrådsverktyg, skoglig värdering, avtalsproduktion och markägarkommunikation, digital signering, rättighets- och behörighetsstyrning.

Vill du veta mer?

Läs mer om Metria Markkoll i vårt produktblad.

Se på en sex minuter kort film där André Öberg, produktledare på Metria, beskriver möjligheterna med en obruten digital kedja genom hela processen från projektering till förvaltning.

Nyfiken på att veta mer?

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Jonas Brunemalm
Säljare 0104907566 jonas.brunemalm@metria.se
André Öberg
Produktledare 0101218419 andre.oberg@metria.se
Jonny Siikavaara
Produktledare 0101218115 jonny.siikavaara@metria.se