Skip to content
iStock-1172324608

Verksamhetsstöd med uppdaterad och pålitlig information

Metria® Samråd

Korrekt och tillförlitlig information för samrådsprocessen

Varje år hålls tusentals samråd kopplat till de miljö- och tillståndsprocesser som olika branscher och verksamhetsutövare behöver förhålla sig till. Samråden rör ofta frågor om förändrad markanvändning kopplat till bostäder, infrastruktur eller energiproduktion men kan också vara en del i myndighetsprocesser eller kommunal samhällsinvolvering. Många samråd annonseras i dagspress för att upplysa allmänheten medan den som är särskilt berörd skall få en tydlig inbjudan. Lagar, förarbeten och domar understryker vikten av att just särskilt berörda också kallas skriftligen med en personlig adressering.

Visste du:

  • Att syfte med samråd är att säkra upp att alla eventuella synpunkter tas tillvara?
  • Att även myndigheter samråder med varandra?
  • Att en kommun kan ha hundratals samråd igång parallellt varje år?
  • Att brister i samrådsprocessen kan leda till att hela tillståndsprövningen underkänns?
  • Att de som på ett eller annat sätt berörs kan kallas ”samrådskrets”?

 

Samråd är viktiga att genomföra korrekt och kommer ofta tidigt i processen. Att säkerställa att samtliga berörda parter får del av rätt information vid rätt tidpunkt har för de allra flesta inneburit ett manuellt arbete. De adresslistor som används för personliga utskick och också redovisas till myndigheter som underlag för ”samrådskrets” är ofta en lista i Excel som är framtagen manuellt och ibland kombinerad från olika datakällor.

iStock-1127397327_cut

Nu finns ett nytt sätt!

Metria kan genom smart hantering av multipla datakällor helt automatiskt sätta ihop rätt information för just ditt projekt. Konkret innebär det att du själv kan välja vilka olika typer av berörda som skall ingå i just din samrådskrets. Det som i sin enklaste form handlar om en lista med fastighetsägare handlar för en annan om att även fånga folkbokförda, förmåns- och rättighetsinnehavare samt verksamhetsutövare. Listan med de som kan vara intressenter i en samrådskrets är lång och just därför erbjuder vi nu ett helt nytt sätt att sammanställa all denna information.

Som kund kan du få informationen i en enkel adresslista vilket du sedan använder för att skicka ut inbjudan till samråd, redovisar för myndigheter och arkiverar som referens.

Har du ett system som kan hantera information så erbjuder vi istället ett API för samrådskrets. Genom detta API försörjer vi ditt system och din lösning med rätt information vid varje given tidpunkt.

Är det istället så att du vill ta ett större grepp kring hela värdekedjan/ekosystemet runt samrådskrets så erbjuder vi en mycket kompetent och skalbar SaaS-tjänst. Några av grundfunktionerna ger dig möjlighet att själv rita områden eller importera färdiga geometrier och med dessa som grund sedan aktivera samrådskrets utifrån de parametrar som är kritiska för just ditt projekt. SaaS-tjänsten kan också hantera mallar, skapa informationsbrev, dela dokument och kopplas till vår utskickstjänst där mottagaren automatiskt får sin leverans till digital brevlåda eller om sådan saknas via fysisk post. Som om det inte vore nog kan tjänsten även användas för att upprätta markupplåtelseavtal, hantera ersättning och utbetalningar. Det finns också möjlighet att aktivera en portal där de berörda som har elektronisk legitimation själva kan logga in och ta del av projektinformation, se hur just de är berörd, lämna information, synpunkter och ladda upp filer, bilder mm. Vi pratar alltså om framtidens samrådsportal.

hus

Adresslista

En lista med rätt samrådskrets för ditt projekt

API-illustration_iStock-1206186579orange500rund

API

Automatisk, kvalitetssäkrad och alltid uppdaterad information i ditt verksamhetssystem

effektivitet

SaaS

En säker molntjänst för framtidens markanvändning, framtidens samråd och framtidens medborgardialog

Vill du veta mer om Metria samråd?

Hör av dig till våra experter!

TOUCH
André Öberg Produktledare

E-post: andre.oberg@metria.se 

Telefon: 010-121 84 19

André Öberg Produktledare
TOUCH
Jonny Siikavaara Produktledare

E-post: jonny.siikavaara@metria.se 

Telefon: 010-121 81 15

Jonny Siikavaara Produktledare

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har du frågor? Kontakta oss gärna.