Skog

Geodata bidrar till bättre insikter för den skogliga planeringen

För att bedriva en aktiv och effektiv skogsskötsel behövs tillförlitliga beslutsunderlag som visar var insatser ger bäst effekt

Idag finns stora mängder geografiska data – geodata – som ökar kunskapen om hela den skogliga planeringen. De stöttar alla typer av beslut, från skötsel med hänsyn till ekosystemet till planering av råvaruförsörjningen och att ta fram finansiella nyckeltal. Vi hjälper många skogsbolag och större skogsägare med vår expertis inom att skapa, analysera, förädla och visualisera geodata. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) och fjärranalys omvandlas de stora datamängderna till värdefulla insikter.

Tjänster för din verksamhet

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om hur vi kan hjälpa din organisation. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig

Fredrik Olsson Alvebro
Produktledare
Michael Brask
Key Account Manager

Kunskapsartiklar för dig