Skip to content
adobestock_219062864-small_ratio-16x9_2355x1324-2000x1124

Förenklar traktplanering och skogliga åtgärder

Metria® Timmerweb

Aktiv och effektiv skogsskötsel kräver tillförlitliga beslutsunderlag för insatser med bäst effekt

Med en väl planerad och bra genomförd skogsskötsel skapar du en värdefull skog som är till nytta för dig och framtida generationer. Skogsavverkning kan ske i form av röjning, gallring, eller föryngringsavverkning och måste genomföra hänsynsfullt och med syfte att skapa en bra skog för framtiden. Planering av skogliga åtgärder måste göras i god tid och kan utan effektiva verktyg vara komplicerat och tidsödande.

Geodata bidrar till bättre insikter för den skogliga planeringen

Idag finns stora mängder geografiska data – geodata – som ökar kunskapen om hela den skogliga planeringen. De stöttar alla typer av beslut, från skötsel med hänsyn till ekosystemet till planering av råvaruförsörjningen och att ta fram finansiella nyckeltal. Vi hjälper många skogsbolag och större skogsägare med vår expertis inom att skapa, analysera, förädla och visualisera geodata. 

Rita, skapa och hantera åtgärdsobjekt i direkt i karttjänsten

Du både skapar och hanterar åtgärdsobjekt för föryngringsavverkning, gallring, markberedning, plantering och röjning enkelt i Timmerweb. Det betyder att du kan rita in åtgärdsområden direkt i kartan, inklusive hål för impediment. Lägg till virkesavlägg, vägar eller linjeobjekt, text och avvikande ytor. Därefter skriver du in en objektinstruktion och genererar traktdirektiv som åtgärdsunderlag. Du kan dessutom skapa en komplett digital avverkningsanmälan för ett åtgärdsobjekt som sedan kan skickas direkt till Skogsstyrelsens system NEMUS.

Karttjänsten som är kopplad till Timmerweb omfattar en komplett fastighetskarta, heltäckande ortofoton i färg och svartvitt, aktuella satellitbilder, naturvårdsområden och kulturmiljöer tillsammans med viss skoglig information. Du kan även hitta fastigheter via beteckning eller med hjälp av kartan och därefter använda vår tjänst FastighetsSök för att få aktuell information direkt ur Fastighetsregistret.

Timmerweb körs via en vanlig webbläsare och kan även integreras i era verksamhetssystem genom vårt gränssnitt (API). Du kan välja om du vill använda Timmerweb fristående med appen, Timmerweb Standalone app.

effektivitet
Effektiv process

Digitaliserad process som effektiviserar och minskar administrationen för hantering av skogliga åtgärder. 
klocka-snabbt-1
Spar tid

Enkel informationsinhämtning och administration.
checkbox-tavla_rounded-1-1

Höjer kvaliteten på planeringen

Tillförlitligt data minskar risker för felkällor. Enkelt att göra beräkningar och analyser på virke och volymer.

För vem passar Metria Timmerweb?

Metria Timmerwebb är ett utmärkt alternativ för virkesinköpande skogsföretag, skogsägarföreningar och andra aktörer som arbetar med skogliga frågor, som vill planera sina åtgärder och sköta rapporteringen till Skogsstyrelsen på ett effektivt sätt.

Här är några av våra kunder

Vill du veta mer?

Läs mer om Metria Timmerweb i vårt produktblad.

Läs produktblad

Metria Timmerweb produktblad_bild

 

Vill du veta mer om Metria Timmerweb?

Hör av dig till våra experter!

TOUCH
Anders Laestander Kundrådgivare

E-post: anders.laestander@metria.se 

Telefon: 010-121 83 14

Anders Laestander Kundrådgivare
TOUCH
Henrik Domellöf Förvaltningsledare

E-post: henrik.domellof@metria.se 

Telefon: 010-121 80 34

Henrik Domellöf Förvaltningsledare

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har du frågor? Kontakta oss gärna.