Skip to content
miljo-1788x1005-1500x843

Metria Kunskapsbank

Den som förstår hur man ska använda geografisk information i kombination med modern teknologi är morgondagens vinnare. Här har vi samlat insikter och konkreta tips för dig som vill rita om din verksamhetskarta.
1 min lästid

Metria har karterat kontinuitetsskog baserat på fjärranalysdata

Metria har på uppdrag av Naturvårdsverket karterat kontinuitetsskog inom de sju nordliga ...
Läs mer
1 min lästid

Värmen har väckt granbarkborren vilket ökar risken för nya stora skogsskador

Sveriges lantbruksuniversitets nya studie visar att de senaste årens stora utbrott av ...
Läs mer
1 min lästid

Geodata ger ökad kunskap för ett hållbart skogsbruk

Som skogsägare eller aktör inom branschen krävs pålitliga data för beslutsfattandet. Idag ...
Läs mer
2 min lästid

Artlager en ny och viktig kunskapskälla för skogsbruket

Skogsägare kommer att behöva ta betydligt större ansvar än tidigare för att inte störa ...
Läs mer
3 min lästid

Sveaskog får hög kvalitet och leveranssäkerhet med Metria Maps

Statliga Sveaskog är med sina tre miljoner hektar Sveriges största skogsägare. För att ...
Läs mer
1 min lästid

Kartering av skogar som växer på ogynnsamma marker

När skog växer på för trädslaget ogynnsamma marker ökar risken för sämre vitalitet med ...
Läs mer
1 min lästid

Ny app ger skogsägare koll på sin skog

Sydveds och Stora Ensos skogsägare kan nu få tillgång till all information om sin skog i ...
Läs mer
1 min lästid

Sydveds virkesköpare får koll på uppdragen med ny app

Med en ny app utvecklad av Metria får virkesköparna på Sydved tillförlitlig information ...
Läs mer
1 min lästid

Automatisering av traktplanering med AI

Inom skogsnäringen är traktplaneringen är en omfattande tidskrävande och ofta manuell ...
Läs mer
1 min lästid

Markfuktighetskarta över hela Sverige

Koll på markfuktigheten hjälper oss att bygga smartare och skydda vår natur Rikstäckande ...
Läs mer
1 min lästid

Brandanalys

Klimatförändringarna gör att brandrisken ökar. Med skogsbränderna sommaren 2018 i färskt ...
Läs mer
2 min lästid

Mindre tid på administration och mer tid på sina kunder

Stora Enso har med Metrias hjälp utvecklat en app där skogsägare kommer åt sin ...
Läs mer