Skip to content
Metria har karterat kontinuitetsskog baserat på fjärranalysdata
2023-09-04 09:001 min lästid

Metria har karterat kontinuitetsskog baserat på fjärranalysdata

Metria har på uppdrag av Naturvårdsverket karterat kontinuitetsskog inom de sju nordliga länen. En heltäckande kartering gjordes 2015 med helt automatiserade metoder baserat på främst fjärranalysdata (historiska ortofoto, satellitdata och laserdata). Precisering av karteringen 2015 har därefter genomförts i omgångar under 2017–2022 eftersom förekomsten av kontinuitetsskog överskattas i 2015 års kartering.

Resultatet av karteringen är öppna data, ett användbart kunskapsunderlag inom arbetet med att bevara och ta hänsyn till värdefulla skogar.

Karteringen 2015 och efterföljande preciseringar kan laddas ner via länk nedan. Det finns även ett sammanslaget skikt med preciserad kartering eller 2015 år karteringen där precisering inte har genomförts.

Definition kontinuitetsskog av Skogsstyrelsen 2011: Kontinuitetsskog är skog som har naturvärden vars förekomst förklaras av att det under lång tid funnits lämpliga skogsmiljöer och substrat i just denna skog eller i dess närhet.

 

Naturvårdsverkets pressmeddelande:

Nya underlag om skogar av betydelse för biologisk mångfald (naturvardsverket.se)

Här kan du ladda ner data. Karteringen 2015, efterföljande preciseringar och det sammanlagda skiktet (även som WMS):

Naturvårdsverkets Metadatakatalog för Geodata (naturvardsverket.se)

 

Fakta om fjärranalys

Fjärranalys är analys av data som samlas in från satelliter, flygplan, drönare mm. Fjärranalys används bland annat för natur- och miljöanalyser och optimeringsanalyser inom skogs-, energi- och telekombranscherna. Med marknadsledande expertis inom fjärranalys, djup kunskap inom AI och automatiserade analyser kombinerat med kunskap om olika branscher skapar vi värde för våra kunder.

Läs mer här Geografisk analys - Smartare beslutsunderlag | metria.se

 
 

RELATERADE ARTIKLAR