Skip to content
istock-874659484-small-2310x1298-2000x1124

Insikter som leder till smartare och grönare beslut

Fjärranalys och GIS

Vill du skapa värde för organisationen med geodata?

En stor del av en organisations konkurrenskraft ligger i tillgången till rätt information, med rätt kvalitet, i rätt tid. Men alla data måste hanteras och analyseras för att omvandlas till värdefulla insikter som gör nytta. Den geografiska dimensionen ger en unik möjlighet att upptäcka komplexa samband som kan ge helt nya insikter.

Metria är experter på kundanpassade och kundunika analyser för att maximera nyttan av intern och extern data. Genom att skapa, analysera, förädla och visualisera geografiska data bidrar Metria med värdefull information till företag, kommuner och myndigheter. Geodata ökar förståelsen för viktiga samhällsfrågor och leder till smarta och välinformerade beslut för alla typer av verksamheter.

analys1-2805x1577-1024x576

En kombination av bransch- och geodatakunskap

Vi stöttar en rad organisationer och myndigheter med branschanpassade analyser av stora mängder geografiska data. Resultatet är detaljerade beslutsunderlag av hög kvalitet. Läs några exempel nedan.

Natur och Miljö Natur- och miljöanalyser stöttar våra kunder inom frågor som naturskydd och skötsel, biologisk mångfald, miljöövervakning, rekreation och friluftsliv, klimatfrågor och att begränsa miljöpåverkan av olika slags verksamheter.
Skog Kunder inom skogsindustrin drar nytta av våra analyser för att förbättra bland annat skötsel, råvaruförsörjning och hänsyn. Analyserna möjliggör friskare skogar, högre virkeskvalitet, minskade kostnader, bättre råvaruförsörjning, kontroll och miljöhänsyn.
Telekom och Energi Kunder inom telekom- och energisektorerna använder geodataanalyser för att optimera utbyggnaden av nya nät och effektivisera drift och underhåll av existerande nät.
analys-gron-2338x1754-1024x768-1

Så skräddarsys dina analyser

Med hjälp av bland annat fjärranalys, artificiell intelligens och maskininlärning skräddarsyr Metria analyser som optimerar nyttan av geodata i din organisation. Lär dig mer om hur det går till!

Fjärranalys Fjärranalys är analys av data som samlas in från satelliter, flygplan, drönare mm. Fjärranalys används bland annat för natur- och miljöanalyser och optimeringsanalyser inom skogs-, energi- och telekombranscherna. Med marknadsledande expertis inom fjärranalys, djup kunskap inom AI och automatiserade analyser kombinerat med kunskap om olika branscher skapar vi värde för våra kunder.
AI och BigData Med Internet of Things, billigare sensorer och ökande mängder öppna data exploderar informationsmängderna. Data från olika källor möjliggör allt fler analyser men ställer också allt högre krav på resultatet. Med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning analyserar vi stora mängder data för att få fram relevant information för specifika syften.
Experter på geodata Metria är ledande i Sverige inom bland annat geodata, GIS - och fjärranalys och IT-utveckling. Vi erbjuder helhetslösningar för er geodatahantering med målet att säkerställa maximal nytta och effekt i verksamheten. Lösningarna baseras alltid på en analys av era behov, normalt en kombination av öppna geodata, kommersiellt tillgänglig geodata, våra egenproducerade analysskikt och er verksamhetsdata. 
ISO-certifierade

Metria arbetar systematiskt för att upprätthålla god kvalitet, informationssäkerhet och hållbarhet. Vi är certifierade enligt ISO 9001 – kvalitet, ISO 27001 - informationssäkerhet och ISO 14001 - miljö.

analys-oversvammning-2338x1754-1024x768-1
manniska-1

Nya insikter

Upptäck komplexa samband - förstå vad som har hänt, vad som händer just nu och vad som kommer att hända.

beslut-icon-1

Bättre beslutsunderlag

Analysen skapar en förståelse och visualiserar förutsättningar för ett beslut på alla nivåer i organisationen.

effektivitet

Ökad effektivitet

Effektiviserar och digitaliserar verksamheten för att skapa en hållbar samhällsutveckling och ökad lönsamhet.

Vill du veta mer om Metria fjärranalys och GIS ?

Hör av dig till våra experter!

TOUCH
Martin Bergström Gruppchef GIS- och fjärranalys

E-post: martin.bergstrom@metria.se 

Telefon: 010-121 80 74

Martin Bergström Gruppchef GIS- och fjärranalys
TOUCH
Maria Nilsson Gruppchef GIS- och fjärranalys

E-post: maria.nilsson@metria.se 

Telefon: 010-121 80 82

Maria Nilsson Gruppchef GIS- och fjärranalys

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har du frågor? Kontakta oss gärna.