Skip to content
istock-1327617934-1254x705-1253x704

Klimatanalys för fastigheter och bostäder i Sverige

Metria® Klimatanalys

Samlad riskanalys kring ett förändrat klimat

Ett förändrat klimat påverkar riskbilden för klimatrelaterade händelser i samhället, bland annat genom en ökad frekvens av extremväder. Med geografisk information kan vi räkna ut var riskerna är som störst och hur dessa områden kommer att påverkas vid händelser som storm eller översvämning.

Med branschens skarpaste hjärnor, avancerade datormodeller och AI-teknologi kan vi exempelvis med hög precision förutse vilka byggnader på en fastighet som är mest utsatta för klimatrelaterade risker.

oversvamning-skarm-1-2805x1577-1024x576-1

Inom Metria är vi experter på fastighetsinformation och geografisk data – med vårt utökade affärsinformationserbjudande kan vi kombinera till exempel fastighetsvärderingar med analyserade klimatfaktorer – både som en paketerad tjänst eller kundspecifika analyser.

Med hjälp av såväl satellitbilder och fjärranalys, fastighetsinformation och marknadsledande karttjänster skapar vi en bild av både utpekade klimatrisker och identifierar möjligheter till minskad klimatpåverkan, samt - på en graderad skala - tillgängliggör data för den finansiella risken som en följd av klimatrisker inom ett givet område, en fastighet eller ett företag.

Vare sig man vill kartlägga sina fysiska klimatrisker som en del i den operativa verksamheten, för regulatoriska inrapporteringskrav, eller för att möta en ökad efterfrågan från klimatmedvetna kunder har Metria både klimatprodukter och experter som kan hjälpa din verksamhet hantera klimatomställningen på ett hållbart sätt.

manniska

Kunskap

Förståelse för hur enskilda fastigheter eller hela bestånd påverkas av klimatförändringar.

hus

Analys

Kombination och analys av stora mängder data om klimatrelaterade risker.

effektivitet

Flexibilitet

Analyser anpassade efter era verksamhetsbehov och framtidsscenarier.

Vill du veta mer om Metria Klimatanalys?

Hör av dig till våra experter!

TOUCH
Johan Hedman Key Account Manager

E-post: johan.hedman@metria.se 

Telefon: 010-121 84 46

Johan Hedman Key Account Manager
TOUCH
Ernest Komujuni Key Account Manager

E-post: ernest.komujuni@metria.se 

Telefon: 010-121 89 55

Ernest Komujuni Key Account Manager
TOUCH
Martin Hising Chef för Produkt- och Affärsutveckling

E-post: martin.hising@metria.se 

Telefon: 010-121 82 85

Martin Hising Chef för Produkt- och Affärsutveckling

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har du frågor? Kontakta oss gärna.