Metria klimatanalys

Klimatanalys för fastigheter och bostäder i Sverige

Samlad riskanalys kring ett förändrat klimat

Ett förändrat klimat påverkar riskbilden för klimatrelaterade händelser i samhället, bland annat genom en ökad frekvens av extremväder. Med geografisk information kan vi räkna ut var riskerna är som störst och hur dessa områden kommer att påverkas vid händelser som storm eller översvämning.

Med branschens skarpaste hjärnor, avancerade datormodeller och AI-teknologi kan vi exempelvis med hög precision förutse vilka byggnader på en fastighet som är mest utsatta för klimatrelaterade risker.

Inom Metria är vi experter på fastighetsinformation och geografisk data – med vårt utökade affärsinformationserbjudande kan vi kombinera till exempel fastighetsvärderingar med analyserade klimatfaktorer – både som en paketerad tjänst eller kundspecifika analyser.

Med hjälp av såväl satellitbilder och fjärranalys, fastighetsinformation och marknadsledande karttjänster skapar vi en bild av både utpekade klimatrisker och identifierar möjligheter till minskad klimatpåverkan, samt - på en graderad skala - tillgängliggör data för den finansiella risken som en följd av klimatrisker inom ett givet område, en fastighet eller ett företag.

Vare sig man vill kartlägga sina fysiska klimatrisker som en del i den operativa verksamheten, för regulatoriska inrapporteringskrav, eller för att möta en ökad efterfrågan från klimatmedvetna kunder har Metria både klimatprodukter och experter som kan hjälpa din verksamhet hantera klimatomställningen på ett hållbart sätt.

Kunskap

Förståelse för hur enskilda fastigheter eller hela bestånd påverkas av klimatförändringar.

Analys

Kombination och analys av stora mängder data om klimatrelaterade risker.

Flexibilitet

Analyser anpassade efter era verksamhetsbehov och framtidsscenarier.

Hör av dig till våra experter!

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Johan Hedman
Johan Hedman
Key Account Manager
Ernest Komujuni
Key Account Manager
Martin Hising
Affärsinformation