Skip to content
kalmar-sesverige-small_ratio-16x9_2169x1220-2000x1125

Verksamhetssystem

Säkra konkurrenskraften med geodata i digitala tjänster

På Metria kopplar vi ihop verksamhetsprocesser med det geografiska läget och bygger tjänster för dig som arbetar med infrastruktur, skog, finans och fastigheter. Förutom grundläggande förmågor som analyserar, kartlägger och visualiserar geografisk information innehåller systemen det du behöver i dina processer för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Ofta digitaliserar och effektiviserar vi på ett sätt som gör värdefull information tillgänglig inte bara för dig och din organisation utan också för relevanta intressenter. Detta säkerställer er konkurrenskraft idag och imorgon.

Metria bygger verksamhetssystem baserade på vår egenutvecklade tjänstebaserade plattform. Det innebär att vi kan skala på bredd och längd och skapa kostnadseffektiva lösningar som hushåller med maskinella resurser. I våra klimatsmarta databaser kombineras användarens egna data med unika dataset kopplat till klimat, miljö, fastighets- och affärsinformation. Innehållet varvar alltså standardinformation med skräddarsydda datamängder, kartor och annat. Dessutom kan nya data genereras utifrån projekt- och kundinformation. Arkitekturen väver ihop komponenter som servar de webbapplikationer som nås via säker behörighetsstyrning. Dessutom finns kopplingar till externa standardiserade tjänster för signering, utskick, digitala brevlådor och stöd för i princip vilka integrationsprotokoll som helst. Allt levereras via ISO27001-certifierade molntjänster som vilar i redundanta, gröneldrivna och säkra datahallar belägna i norra Sverige.

Det här är vårt bidrag till dig så att du ska kunna fatta smartare, säkrare och grönare beslut.

TOUCH
Metria® GeoVis
Metria® GeoVis

Metria GeoVis är en webbtjänst för att lätt tillgängliggöra och visualisera information om din verksamhet i en digital karta. Tjänsten innehåller aktuella bakgrundskartor för hela Sverige...

Läs mer
TOUCH
Metria® Markkoll
Metria® Markkoll

Markfrågan är central när nya nät ska byggas. Om ni idag hanterar processen manuellt och i olika system har du antagligen upplevt att det tar lång tid och att det är svårt att få allt rätt från start...

Läs mer
TOUCH
Metria samråd och affärsinformation
Metria samråd och affärsinformation

Redan idag kan vi leverera pålitlig och uppdaterad information om samtliga berörda parter i en samrådsprocess, med ytterligare planerad utveckling av stöd...

Läs mer
TOUCH
Metria® Miljökoll
Metria® Miljökoll

Metria Miljökoll är ett digitalt stöd för att samla in, granska, validera och rapportera miljödata. Tjänsten är utvecklad för att stödja genomförande och uppföljning av kontrollprogram i syfte att följa upp miljöpåverkan.

Läs mer
TOUCH
Metria® Skogsanalys
Metria® Skogsanalys

Metria Skogsanalys samlar all nödvändig information i en enkel och intuitiv webbtjänst för analyser av skogliga data. Med aktuella och faktabaserade underlag blir värdering av skogs- eller lantbruksfastigheter mer exakt.

Läs mer
TOUCH
Metria® Timmerwebb
Metria® Timmerwebb

Timmerweb är framtaget för dig som jobbar i skogsbranschen och vill minska administrationen men samtidigt hålla dig uppdaterad om det senaste i skogliga frågor...

Läs mer
VERKSAMHETSSYSTEM FRÅN METRIA

Helhetslösning

Alla Metrias lösningar bygger på geografiska data och utvecklas till applikationer som ger stöd till olika verksamheter och branscher. Dessa tjänster hämtar sin information från vår kartcentriska plattform och driftsätts i vår miljö i Sverige. Med utbildning, support och förvaltning tar vi ett helhetsansvar för våra kunder och ser till att tjänsterna anpassas och utvecklas till verksamhetens behov.

Support Vår strävan är att våra lösningar ska vara lättanvända och självförklarande, men skulle du ändå gå vilse finns supporten tillgänglig för att guida dig rätt. Du når oss via e-post eller telefon helgfria vardagar kl 8-17. Supporterbjudandet anpassas till era behov och förutsättningar. Utöver att ge användarhandledning, ta emot felanmälningar och beställningar erbjuder vi utbildning om hur användningen kan utvecklas för att fördjupa era insikter till att fatta ännu smartare, grönare och säkrare beslut.
Hög tillgänglighet och kvalitet En stor del av en organisations konkurrenskraft ligger i tillgången till rätt information, med rätt kvalitet, i rätt tid. För att säkerställa en kontinuerlig leverans har Metria utvecklat en stabil infrastruktur med hög förmåga att hantera störningar och leverera tjänster som kan växa med användarnas behov. Med väldokumenterade och standardiserade leveransprocesser säkerställs driften och minimeras risken för fel. Processen kan även omfatta bearbetning, kombinationer av olika datakällor samt förädling.  Alla medarbetare är baserade i Sverige och vid behov erbjuder vi skyddsklassade medarbetare och lokaler. I driftmiljön finns multipla skyddslager i form av säkra brandväggar för nätverk och applikationslager. Vi säkerställer kontinuitet genom redundanta datacenter och backuphantering i Sverige. I datacentret hanterar vi även kunders information på ett säkert sätt.
Experter på geodata Vi hjälper våra kunder att säkerställa maximal nytta och effekt av geoinformation i sina verksamheter. Som specialister inom bland annat geodata, GIS - och fjärranalys och IT-utveckling erbjuder vi helhetslösningar för er geodatahantering. Lösningarna baseras alltid på en analys av era behov och utvecklas ofta som en kombination av öppna geodata, kommersiellt tillgänglig geodata, våra egenproducerade analysskikt och er verksamhetsdata. 
ISO-certifierade inom informationssäkerhet Metria arbetar systematiskt för att upprätthålla god kvalitet, informationssäkerhet och hållbarhet. Vi är certifierade enligt ISO 9001; kvalitet, ISO 27001; informationssäkerhet och ISO 14001; miljö.
istock-1172941079-1254x705-1024x576
Vill du veta mer?

Kontakta våra experter

TOUCH
André Öberg Produktledare geografiska IT-lösningar

E-post: andre.oberg@metria.se

Telefon: 010-121 84 19

André Öberg Produktledare geografiska IT-lösningar
TOUCH
Fredrik Alvebro Olsson Produktledare geografiska information

E-post: fredrik.olsson.alvebro@metria.se

Telefon: 010-121 87 66

Fredrik Alvebro Olsson Produktledare geografiska information

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har frågor? Kontakta oss gärna.