Bank & Försäkring

Affärsnytta vid affärs- och kreditbeslut

Inom bank, finans och försäkring är det viktigt att ha korrekt information vid exempelvis kreditbeslut, riskbedömningar och premiesättning. Kvalitetssäkrade data i kombination med Metrias kunskap inom fastighet, affärsinformation och analys optimerar beslutsstödet och stöttar er affär.

Till banker och kreditinstitut ger vi stöd i bland annat i bo- och fastighetslåneprocessen och försäkringsbolag använder informationen som stöd till exempel vid tecknande av försäkringar och vid skadehantering.

Ta med klimatrisker i kalkylen

Att identifiera och kvantifiera fysiska klimatrisker blir allt viktigare för banker och försäkringsbolag. Metria bidrar med korrekta analyser baserade på tillförlitliga geografiska och ekonomiska data för att få kontroll på riskerna och hur de ska hanteras nu och på sikt.

Läs mer om Metria Klimatanalys här.

Verksamhetsanpassad lösning

Vi utformar alltid en lösning anpassad efter behoven i er verksamhet för att ge den detaljerade kunskap om kunder och prospekt som gör mest nytta för er affär.

Tjänster för din verksamhet

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om hur vi kan hjälpa er hur ni kan skapa rätt underlag för bättre beslut.

Marcus Bergman
Strategi och affärsutveckling
Johan Hedman
Johan Hedman
Key Account Manager

Intressanta artiklar för dig