Skip to content
COP15-avtal sätter tryck på biodiversiteten och påverkar biologisk mångfald
2022-12-18 11:511 min lästid

COP15-avtal sätter tryck på biodiversiteten & påverkar biologisk mångfald

Klimatfrågan har länge stått i fokus på global nivå - Parisavtalets temperaturmål ger en tydlig vägledning vilka mål man som verksamhet ska sträva efter att uppnå samt flera rapporteringsramverk och regelverk finns på plats för att styra verksamheters klimatpåverkan. På senare tid har intresset ökat för att bredda perspektivet till att även omfatta andra viktiga miljöfrågor som exempelvis biologisk mångfald och vattenanvändning.

Biologisk mångfald har i många fall tidigare pratats om som en separat fråga från klimatfrågan – nu ser vi en tydlig trend, på snabb frammarsch, att snarare diskutera det här som en och samma fråga, mer två sidor av ett mynt, menar Martin Hising, chef Produkt- och affärsinformation på Metria.

Martin Hising aug 2023_vit

Klimatet sätter ett tryck på biodiversiteten och påverkar förutsättningar för biologisk mångfald

Att klimatet sätter ett tryck på biodiversiteten och påverkar förutsättningar för biologisk mångfald är den uppenbara tolkningen av problemet men vi ser också tydliga bevis på en omvänd effekt där välfungerande ekosystem och hög biodiversitet agerar motståndskraft emot klimatförändringarna. Detta både när det kommer till att sänka deras effekt, som exempelvis effektiva kolsänkor, men också att lindra effekter från klimatförändringar med att i vissa fall kunna erbjuda ökat skydd mot extremväder såsom mangroveskogar nära kuster.

Ett utökat biodiversitetsindex inom ramen för verksamhetssystem

På Metria gör vi många leveranser inom natur och miljö och ser fram emot att kunna erbjuda ännu mer värde inom området kommande år.

Vi är i färd att ta fram klimatrisker som ett komplement till vår fastighetsinformation och vi ser också att vi verkligen kan erbjuda spetskompetens inom natur och miljö som ett nästa steg för att vara med och möta de utmaningar våra kunder står inför.
Ett utökat biodiversitetsindex inom ramen för ett verksamhetssystem står högt upp på prioritetslistan för 2023, säger Martin.

RELATERADE ARTIKLAR