Skip to content
Nicolay Moulin_Jonas Åkerman-09
2022-12-06 15:002 min lästid

Metria vann Naturvårdsverkets upphandling för geodata- och IT-system

Det är med stor glädje som vi kan meddela att Metria får förnyat förtroende som partner för att leverera expertis inom Geografiska Informations- och IT-system för Naturvårdsverket. System som används för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. Detta innebär att Metria fortsätter att bidra till Naturvårdsverkets arbete med att driva och samordna Sveriges miljöarbete.

 Nicolay Moulin, CEO Sikri Group och Jonas Åkerman, VD Metria AB 
Nicolay Moulin, CEO Sikri Group och Jonas Åkerman, VD Metria AB 
 
Naturvårdsverket tilldelar Metria två ramavtal, båda med en avtalsperiod på fyra år med möjlighet till förlängning ytterligare tre år. Naturvårdsverket uppskattar värdet på avtalen över sjuårsperioden till totalt cirka 430 miljoner kronor. En direkt effekt för Metria är att vi kan fortsätta utveckla våra kompetenser inom geografisk information på natur- och miljöområdet, och därmed fortsätta vara ledande inom området.
 

– Vi på Metria är väldigt stolta över förtroendet och att vi får fortsätta att bidra till Naturvårdsverkets miljöarbete. Vi får nu möjlighet att vidareutveckla det viktiga arbete som våra kompetenta medarbetare utför, säger Jonas Åkerman, VD, Metria AB.

 

Det ena ramavtalet rör geografiska IT-system och omfattar drift, förvaltning, support och utveckling av handläggarstöd och GIS-stödsystem för Naturvårdsverkets behov avseende bland annat skydd, skötsel och fastighetsförvaltning. Metrias medarbetare har tillsammans bred kompetens inom IT-utveckling, drift och support inom GIS-området. Många har dessutom kompetens inom natur- och miljöområdet. Metria har gedigen erfarenhet av att automatisera dataflöden och skapa tjänstebaserad dataförsörjning i skräddarsydda systemlösningar.

 

Det andra ramavtalet rör verksamhetsstöd för fjärranalys och hantering av geografisk information. Avtalet omfattar bland annat produktion av marktäckedata och naturtypskartering, men även framtagning av olika typer av statistik och data som Naturvårdsverket behöver som underlag för att till exempel fatta beslut eller följa upp genomförda åtgärder. Metrias experter har hög kompetens inom såväl fjärranalys och GIS-analys som natur- och miljöområdet och de har därtill stor vana vid att i nära samarbete med varje kund ta fram de data verksamheten behöver.

TOUCH
Jonas Åkerman VD Metria AB
Jonas Åkerman VD Metria AB

För mer information

Om Metria

Metria erbjuder digitala lösningar och tjänster inom GIS, geodata, fastighets- och affärsinformation. Vårt erbjudande omfattar hela kedjan från att identifiera kundens behov av geodata, fastighets- och affärsinformation till att samla in, analysera och visualisera data för att skapa insikter som leder till smartare, säkrare och grönare beslut. 

Metria är sedan våren 2022 en del av Sikri Group, en nordisk koncern med cirka 400 anställda i Norge och Sverige. Koncernens bolag skapar tillsammans värde för både offentlig sektor, företag och medborgare genom ett innovativt sätt att hantera, analysera och skapa värde av data. Målbilden är att förbättra den offentliga förvaltningen, hjälpa privata företag utveckla sin verksamhet och erbjuda bättre tjänster till medborgarna.  Med utgångspunkt från offentlig och kommersiell data samt med en djup kunskap om kundernas behov skapas värde genom innovativa tjänster och lösningar. 

Mer information om Sikri Group finns på www.sikrigroup.com. 

 

RELATERADE ARTIKLAR