Skip to content
Företagskartskikt

Företagskartskikt

Metria Kartskikt Företag

Metria Kartskikt Företag

Metria Kartskikt Företag är ett unikt kartlager där Metria har geokodat och koordinatsatt samtliga arbetsplatser i Sverige. Kartskiktet uppdateras varje månad och bygger på data från Bolagsverket och SCB. Metria har applicerat egen logik baserat på vår mångåriga geokodningsexpertis och på så sätt lyckats fånga upp så många företag och arbetsställen som möjligt baserat på indatakvalitén.

Metrias Kartskikt Företag ger användare en unik möjlighet att visualisera företagsnärvaro i syfte att exempelvis analysera upptagningsområden, resursfördelning, prospekt- och kundanalyser, klimat- och naturanalyser samt övriga karttjänster för företag och privatbruk.

Företagskartskikt
Geodata

Metria har länge varit experter

Metria har länge varit experter på fastighetsinformation, geodata och geografiska informationssystem (GIS). I en digital värld där processoptimering och effektiv informationshantering får allt större värde breddar vi på Metria nu våra leveranser till att innehålla fler typer av data.

Genom att nyttja Metria tjänster med visualisering på karta ges ytterligare möjlighet att arbeta med information på ett sätt som blir mer begripligt och skapar nya insikter.

hus

Analys

Kombination och analys av stora mängder data om klimatrelaterade risker.

manniska-1

Kunskap

Förståelse för hur enskilda fastigheter eller hela bestånd påverkas av klimatförändringar.

effektivitet

Flexibilitet

Analyser anpassade efter era verksamhetsbehov och framtidsscenarier.

Vill du veta mer om Metria Kartskikt Företag?

Hör av dig till våra experter!

TOUCH
Ernest Komujuni Key Account Manager

E-post: ernest.komujuni@metria.se 

Telefon: 010-121 89 55

Ernest Komujuni Key Account Manager
TOUCH
Martin Hising Chef för Produkt- och Affärsutveckling på Metria

E-post: martin.hising@metria.se 

Telefon: 010-121 82 85

Martin Hising Chef för Produkt- och Affärsutveckling på Metria

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har du frågor? Kontakta oss gärna.