Skip to content
miljo-1788x1005-1500x843

Metria Kunskapsbank

Den som förstår hur man ska använda geografisk information i kombination med modern teknologi är morgondagens vinnare. Här har vi samlat insikter och konkreta tips för dig som vill rita om din verksamhetskarta.
< 1 min lästid

Biologisk mångfald berör hela det svenska näringslivet

Internationella dagen för biologisk mångfald - att klimatet sätter ett tryck på ...
Läs mer
1 min lästid

Metria har karterat kontinuitetsskog baserat på fjärranalysdata

Metria har på uppdrag av Naturvårdsverket karterat kontinuitetsskog inom de sju nordliga ...
Läs mer
2 min lästid

GIS bidrog till årlig statistikrapport av skyddad natur 2022

Statistikmyndigheten SCB tillsammans med Naturvårdsverket ger varje år ut en rapport om ...
Läs mer
1 min lästid

Natura Naturtypskartan-den faktiska utbredningen av Sveriges naturtyper

Natura Naturtypskartan startade 2011 och är ett årligen återkommande projekt som Metria ...
Läs mer
3 min lästid

Geodatastöd vid regeringsuppdrag avseende återvätning av våtmarker

Naturvårdsverket hade i uppdrag genom regleringsbrevet att ta fram underlag som pekade ut ...
Läs mer
3 min lästid

Den svenska Våtmarksinventeringen (VMI) blir mer digital

Ett av Metrias pågående större projekt är att digitisera alla tolkningsskisserna från ...
Läs mer
1 min lästid

COP15-avtal sätter tryck på biodiversiteten & påverkar biologisk mångfald

Klimatfrågan har länge stått i fokus på global nivå - Parisavtalets temperaturmål ger en ...
Läs mer
3 min lästid

”Agenda för landskapet” säkerställer aktuella och öppna marktäckedata

Genom projektet ”Agenda för landskapet” vill nio samverkande myndigheter* säkerställa att ...
Läs mer
3 min lästid

Förändringar i miljön identifieras med analys av satellitdata

Förutsättningarna för att analysera geografiska data har förändrats och utvecklats ...
Läs mer
3 min lästid

Viktiga miljöer för vildbin identifieras med geografiska analyser

Sverige har cirka 3 000 pollinerande insektsarter. Bland vildbin, som är den allra ...
Läs mer
2 min lästid

Öppna geodata bidrar till kunskap om svenskt naturskydd

Att skydda natur är en del av åtgärderna som riksdagen beslutat för att nå de nationella ...
Läs mer
1 min lästid

Markfuktighetskarta över hela Sverige

Koll på markfuktigheten hjälper oss att bygga smartare och skydda vår natur Rikstäckande ...
Läs mer