Skip to content
miljo-1788x1005-1500x843

Metria Kunskapsbank

Den som förstår hur man ska använda geografisk information i kombination med modern teknologi är morgondagens vinnare. Här har vi samlat insikter och konkreta tips för dig som vill rita om din verksamhetskarta.
2 min lästid

Metria & Valueguard analyserar fastighetsvärdet efter Gävleöversvämningar

Med anledning av stormen Hans och den senaste tidens skyfall har översvämningar åter ...
Läs mer
1 min lästid

Metria och Boverkets nationella kartläggning av trädtäckning i städer

Kartläggningen är tänkt som ett underlag till analyser i samband med fysisk planering, ...
Läs mer
2 min lästid

GIS bidrog till årlig statistikrapport av skyddad natur 2022

Statistikmyndigheten SCB tillsammans med Naturvårdsverket ger varje år ut en rapport om ...
Läs mer
1 min lästid

Värmen har väckt granbarkborren -ökar risken för nya stora skogsskador

Sveriges lantbruksuniversitets nya studie visar att de senaste årens stora utbrott av ...
Läs mer
2 min lästid

Geografisk data avgörande för brandbekämpning

Fem år sedan skogsbränderna sommaren 2018 Fem år efter skogsbränderna förutspås det bli ...
Läs mer
1 min lästid

Historiska Sverigekartor digitaliserade och tillgängliga

Metria har på uppdrag av Naturvårdsverket georefererat historiska kartor så att de kan ...
Läs mer
< 1 min lästid

Geodatarapporten 2022-2023

För fjärde gången har Metria gjort en samhällsspaning och sammanställt en rapport som ...
Läs mer
1 min lästid

COP15-avtal sätter tryck på biodiversiteten & påverkar biologisk mångfald

Klimatfrågan har länge stått i fokus på global nivå - Parisavtalets temperaturmål ger en ...
Läs mer
2 min lästid

Vad innebär kraftig ökning av konkurser i Sverige för din verksamhet?

Antalet konkurser steg kraftigt i Sverige under förra året, och det första kvartalet i år ...
Läs mer
3 min lästid

Identifiera och analysera klimatrelaterade risker med geodata

Ett förändrat klimat kommer att påverka riskbilden för klimatrelaterade händelser i ...
Läs mer
< 1 min lästid

Rymdsatelliter upptäcker svenska miljörisker

Näringslivet efterlyser snabbare, billigare och enklare miljötillståndsprocesser enligt ...
Läs mer
1 min lästid

Kartering av skogar som växer på ogynnsamma marker

När skog växer på för trädslaget ogynnsamma marker ökar risken för sämre vitalitet med ...
Läs mer