Skip to content
miljo-1788x1005-1500x843

Metria Kunskapsbank

Den som förstår hur man ska använda geografisk information i kombination med modern teknologi är morgondagens vinnare. Här har vi samlat insikter och konkreta tips för dig som vill rita om din verksamhetskarta.
1 min lästid

Metria ortokorrigerade de senaste satellitbilderna samt producerade de molnfria mosaikerna över Sverige till satellitbildstjänsten Saccess

Metria har under 2023 utfört ett uppdrag som gick ut på att ortokorrigera utvalda ...
Läs mer
2 min lästid

Metria & Valueguard analyserar fastighetsvärdet efter Gävleöversvämningar

Med anledning av stormen Hans och den senaste tidens skyfall har översvämningar åter ...
Läs mer
1 min lästid

Metria och Boverkets nationella kartläggning av trädtäckning i städer

Kartläggningen är tänkt som ett underlag till analyser i samband med fysisk planering, ...
Läs mer
1 min lästid

Metria har karterat kontinuitetsskog baserat på fjärranalysdata

Metria har på uppdrag av Naturvårdsverket karterat kontinuitetsskog inom de sju nordliga ...
Läs mer
1 min lästid

Värmen har väckt granbarkborren -ökar risken för nya stora skogsskador

Sveriges lantbruksuniversitets nya studie visar att de senaste årens stora utbrott av ...
Läs mer
2 min lästid

Geografisk data avgörande för brandbekämpning

Fem år sedan skogsbränderna sommaren 2018 Fem år efter skogsbränderna förutspås det bli ...
Läs mer
1 min lästid

Natura Naturtypskartan-den faktiska utbredningen av Sveriges naturtyper

Natura Naturtypskartan startade 2011 och är ett årligen återkommande projekt som Metria ...
Läs mer
1 min lästid

Historiska Sverigekartor digitaliserade och tillgängliga

Metria har på uppdrag av Naturvårdsverket georefererat historiska kartor så att de kan ...
Läs mer
1 min lästid

COP15-avtal sätter tryck på biodiversiteten & påverkar biologisk mångfald

Klimatfrågan har länge stått i fokus på global nivå - Parisavtalets temperaturmål ger en ...
Läs mer
2 min lästid

Vad innebär kraftig ökning av konkurser i Sverige för din verksamhet?

Antalet konkurser steg kraftigt i Sverige under förra året, och det första kvartalet i år ...
Läs mer
3 min lästid

Identifiera och analysera klimatrelaterade risker med geodata

Ett förändrat klimat kommer att påverka riskbilden för klimatrelaterade händelser i ...
Läs mer
2 min lästid

Digitaliserad hantering av markfrågor framtidssäkrar elnätsinvesteringar

Omställningen till ett elektrifierat samhälle pågår för fullt. Miljardinvesteringarna i ...
Läs mer