Skip to content
miljo-1788x1005-1500x843

Metria Kunskapsbank

Den som förstår hur man ska använda geografisk information i kombination med modern teknologi är morgondagens vinnare. Här har vi samlat insikter och konkreta tips för dig som vill rita om din verksamhetskarta.
2 min lästid

Metria och Valueguard analyserar fastighetsvärdet efter översvämningarna i Gävle

Med anledning av stormen Hans och den senaste tidens skyfall har översvämningar åter ...
Läs mer
1 min lästid

Metria och Boverket har utfört nationell kartläggning av trädtäckning i städer och tätorter

Kartläggningen är tänkt som ett underlag till analyser i samband med fysisk planering, ...
Läs mer
1 min lästid

Metria har karterat kontinuitetsskog baserat på fjärranalysdata

Metria har på uppdrag av Naturvårdsverket karterat kontinuitetsskog inom de sju nordliga ...
Läs mer
1 min lästid

Värmen har väckt granbarkborren vilket ökar risken för nya stora skogsskador

Sveriges lantbruksuniversitets nya studie visar att de senaste årens stora utbrott av ...
Läs mer
2 min lästid

Geografisk data avgörande för brandbekämpning

Fem år sedan skogsbränderna sommaren 2018 Fem år efter skogsbränderna förutspås det bli ...
Läs mer
1 min lästid

Natura Naturtypskartan beskriver den faktiska utbredningen av Sveriges naturtyper

Natura Naturtypskartan startade 2011 och är ett årligen återkommande projekt som Metria ...
Läs mer
1 min lästid

Historiska Sverigekartor digitaliserade och tillgängliga

Metria har på uppdrag av Naturvårdsverket georefererat historiska kartor så att de kan ...
Läs mer
1 min lästid

Ett historiskt COP15-aval en räddningsplan för naturen. Klimatet sätter tryck på biodiversiteten och påverkar förutsättningar för biologisk mångfald

Klimatfrågan har länge stått i fokus på global nivå - Parisavtalets temperaturmål ger en ...
Läs mer
2 min lästid

Kraftig ökning av konkurser i Sverige fortsätter – vad innebär det för din verksamhet?

Antalet konkurser steg kraftigt i Sverige under förra året, och det första kvartalet i år ...
Läs mer
3 min lästid

Identifiera och analysera klimatrelaterade risker med geografisk information

Ett förändrat klimat kommer att påverka riskbilden för klimatrelaterade händelser i ...
Läs mer
2 min lästid

Digitaliserad hantering av markfrågor framtidssäkrar elnätsinvesteringarna

Omställningen till ett elektrifierat samhälle pågår för fullt. Miljardinvesteringarna i ...
Läs mer
1 min lästid

Geodata ger ökad kunskap för ett hållbart skogsbruk

Som skogsägare eller aktör inom branschen krävs pålitliga data för beslutsfattandet. Idag ...
Läs mer