Skip to content
2023-05-26 08:581 min lästid

Värmen har väckt granbarkborren -ökar risken för nya stora skogsskador

Sveriges lantbruksuniversitets nya studie visar att de senaste årens stora utbrott av granbarkborre i södra och mellersta Sverige sannolikt kommer att fortsätta i år.

Nu under våren svärmar granbarkborren och det är viktigt att hålla utkik efter färska skador för att förhindra problem längre fram.

Skogsstyrelsen varnar att det finns risk för stora förluster i skogen om prognosen om en torr och varm sommar infaller. Cirka 32 miljoner kubikmeter gran har dödats sedan 2018 av granbarkborren.

Sommarens väder är den mest avgörande skadefaktorn

Flera faktorer påverkar hur stora skadorna av granbarkborre blir kommande sommar. Framför allt handlar det om hur många granbarkborrar som finns i skogen, hur friska och motståndskraftiga granarna är och hur sommarvädret blir.

Sommarens väder är den mest avgörande faktorn för hur stora skadorna blir. En sval sommar med mycket regn minskar risken för skador eftersom granbarkborrarna blir mindre aktiva samtidigt som granarnas motståndskraft stärks. Om det däremot blir en varm och torr sommar riskerar skadorna att öka.

Karttjänst med riskindexkarta kan förebygga angrepp

Med Skogsstyrelsen karttjänst med en riskindexkarta kan skogsägare förebygga angrepp i tid. Metria står för tekniken och analyserna i detta arbete och har på uppdrag av Skogsstyrelsen skapat riskindexkartan.

Riskindexkartan visar var olika riskfaktorerna sammanfaller och var det är viktigt att skogsägare kontinuerligt letar efter nya angrepp. Riskfaktorer för granbarkborreangrepp är bland annat stora virkesvolymer, torr mark, hyggeskanter och tidigare angrepp.

En förändringsanalys kan göras med hjälp av satellitbilder för att upptäcka potentiella angrepp av granbarkborre. Analysen visar var det skett förändringar i granarnas vitalitet, vilket kan tyda på angrepp.

Med AI (Artificiell intelligens) och GIS (geografiska informationssystem) kan stora datamängder utnyttjas för värdefulla insikter. AI i kombination med fjärranalys gör att vi kan skapa insikter om vår skog och natur. När skogsägarna tar del av kunskapen kommer tekniken verkligen kommer till nytta.

Källor:

Skogsstyrelsen Kartor över skador på skog - Skogsstyrelsen

Sveriges lantbruksuniversitet SLU Söker tidiga angrepp av barkborrar med drönare | Externwebben (slu.se)

RELATERADE ARTIKLAR