Skip to content
Härjeåns Nät AB effektiviserar elnätsuppbyggnaden med Metria Markkoll
2023-05-29 13:413 min lästid

Härjeåns Nät AB effektiviserar elnätsutbyggnaden med Metria Markkoll

Härjeåns Nät AB bygger ut fiber- och elnätet samt ansvarar för en säker drift av ca 600 mil ledningar som förser 27 000 kunder med el – från Dalarna till Jämtland i norr och där emellan Härjedalen och Västernorrland.

Hela nätet ska underhållas och många områden kräver ny och ombyggnation av ledningar. Det är ett omfattande arbete som berör många markägare.

Från manuell hantering till snabbt digitalt arbetssätt

Tomas Olofsson, har jobbat på Härjeåns sedan 1981 och har varit med om energibranschens utveckling.

Karthanteringen var manuell innan den blev digital och då Tomas började på Härjeåns fanns ingen datorisering. Elbolagen gick till Lantmäteriet för att få en ajourhållen karta med rätt fastighets beteckning och rättvisande underlag.

Förr tecknades inte avtal på långspänningsnät men nu tecknas avtal på allt, vilket genererar många avtal. Att gräva ner lågspänningsnät i en by kan beröra 25–30 markägare, utan att det är ett stort projekt. Totalt sett skapar Härjeåns 700–800 avtal per år.

- Det är stor skillnad på hur det gjordes avtal förr och nu. Förr köptes tryckta standardavtal på arkivpapper och med skrivmaskin ifylldes avtalen med uppgifter hämtade från Lagfartsregistret hos Tingsrätten samt adressuppgifter från kommunens taxeringslängder. Att ta fram 20 avtal då med kartor och värdering kunde ta flera dagar. Nu när processen är digitaliserad går det på ett ögonblick, ”en grisblink”, säger Tomas.

- Digitaliseringen innebär ändrade arbetssätt men det har fungerat bra. Mycket har effektiviserats med Markkoll. Det som förut tog två dagar tar nu en kvart.

Härjeåns har varit snabba att anamma digitala verktyg

Hantering för att ta fram exempelvis avtalskartor var tidigare ganska tidskrävande så när Metria presenterade en digital lösning för Härjeåns mottogs den med stort intresse. De såg stora möjligheter att höja kvalité och effektivisera arbetet med ett system att kunna bygga vidare på och har följt Metria Markkoll sedan starten. Härjeåns började testa systemet hösten 2022 och använder det skarpt sedan januari 2023.

– Vi använder Trimble för att rita och dokumentera vårt elnät och därifrån exporterar vi till Metria Markkoll som automatiskt genererar avtal och kartor. Metria Markkoll har potential och verkar obegränsat. Vi använder bara avtalsbiten idag men det går att göra mer, säger Jonas Olsson, beredare och Metria Markkollsansvarig på Härjeåns.

- Metria Markkoll verkar vara ett genomtänkt och rejält superverktyg! Är det något som krånglar kontaktar vi Metria som ger snabb och bra support så det löser sig.

Det är idag 15 användare på Härjeåns som jobbar med Metria Markkoll, men fler skulle kunna använda systemet som till exempel projektledare för att se pågående projekt.

- Markkoll innebär att vi nu kan göra markavtal med kartor automatiskt, och systemet hämtar markägare själv. Vi tjänar mycket tid på karthanteringen. Förr ritade vi och plockade ut markägare manuellt för att sedan generera avtal.

Utmanande tid för elnätsbolagen med ökat elbehov

Det är en utmanande tid för elnätsbolag när mer och mer energi behövs i samhället samtidigt som det kommer nya krav och önskemål från svenska myndigheter, EU och kunder. Det är exempelvis mer effektkrävande kunder idag som behöver el till både boende och laddning av sin elbil. Fjällvärlden kräver också mer kapacitet givet ökad turism och utbyggnad av liftar och skidbackar.

harjeans-nat20230310_130025smaller-1024x1365

Omställningen till ett fossilfritt och alltmer elektrifierat samhälle ställer högre krav på elnätsbolagen. När äldre luftledningar grävs ner krävs nya avtal och även ombyggnation innebär krävande processer. Idag stipulerar dessutom lagen att ”inskrivning ska inges i pappersform” (19kap 10§ i Jordabalken), något som branschen driver på för att få gå över till elektronisk signering och digitala avtal.

Fakta om Metria Markkoll

Metria Markkoll är en innovativ tjänst som syftar till att effektivisera och kvalitetssäkra processen vid nätbyggnation – från idé, analys och utredning, via samråd, till beredning, markåtkomst och förvaltning.

Läs mer om Metria Markkoll här

RELATERADE ARTIKLAR