Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar

Digitaliserad hantering av markfrågor framtidssäkrar elnätsinvesteringarna

Omställningen till ett elektrifierat samhälle pågår för fullt. Miljardinvesteringarna i nybyggnationer och upprustning av befintliga nät berör i stort sett hela Sverige och därmed en mängd intressenter och markägare. Utöver långa tillståndsprocesser är analog hantering av markfrågorna en orsak till utdragna projekteringar. Den nya tjänsten Metria Markkoll erbjuder nu en obruten digital kedja i markhandläggningen.

- Markhandläggningen kan ses som en ringa kostnad i det stora hela, men effekten av att säkra markupplåtelseavtal, servitut och inskrivning på ett kvalitetskontrollerat och framtidssäkrat sätt är i princip ovärderligt för ledningsägarna, säger André Öberg, produktledare och ansvarig för utvecklingen av Metria Markkoll.

Manuell hantering ger kvalitetsbrister och osäkerhet

Administrationen av markfrågor vid elnätsbyggnationer sker idag till stor del analogt, exempelvis genom att manuellt skapa alla avtals- och intrångskartor som krävs i projekten.

Ett sådant arbetssätt tar förstås onödigt mycket tid, ger brister i kvalitet och spårning och innebär brutna, digitala kedjor. Här kan  värdefull tid vinnas samtidigt som man undviker felaktiga uppgifter om fastighetsgränser, markägare med mera.

Markhandläggning med kartan i centrum

Metria lanserar nu en produktportfölj med nischade molntjänster för att stötta elnätsbolagen i utbyggnadsprocesserna, Metria Markkoll. Den första tjänsten som släpps digitaliserar markhandläggning. Med kartan i centrum automatiseras arbetet med att ta fram exempelvis informationsbrev, markavtal, kartbilagor och värderingsprotokoll till varje enskild fastighetsägare. Tjänsten innebär helt nya möjligheter att faktiskt ha koll på läget:

- Med Metria Markkoll pensionerar vi Excel-filerna och hjälper nätägare och konsulter att verkligen identifiera berörda sak- och markägare, säger André och lägger till: Den stora vinsten med att utgå från kartan är att informationen blir tydlig, enkel att dela och uppdateras i realtid.

Tjänst som kombinerar geodata, fastighetsinformation och analys

Den webbaserade tjänsten för markhandläggning kombinerar Metrias expertområden geodata, fastighetsinformation och GIS-analys. Den ökar kvaliteten, kontrollen och effektiviteten för ledningsägarna i beredningsfasen av markåtkomstprocessen

- Fullt utbyggd kommer tjänsterna täcka hela markåtkomsten för ledningsägarna, från analys och projektering till förvaltning i en obruten, spårbar digital kedja.

Ger tid att skapa värde för våra kunder

Skellefteå Kraft använder en tidig version av tjänsten för markhandläggning sedan början av 2021. Ida Lindquist, avdelningschef Nätdokumentation är mycket nöjd med lösningen:

- Systemet gör administrationen enklare för alla funktioner och ger på sikt en bättre arbetsmiljö för att vi kan satsa på arbetsuppgifter som är mer värdeskapande för våra kunder.

Fiberbolag först ut, elnätägare i kö

- Tjänsten har tidigare släppts för fiberkunder och vi har nu ett antal elnätskunder som testkör för att komma igång, säger André.

FAKTA Metria Markkoll

Tydligare avtal, säkrare hantering

Metria Markkoll är en innovativ lösning som både effektiviserar och kvalitetssäkrar processen för markåtkomst.

Exempel på det är:

  • tydliga avtal av hög kvalitet för såväl markägare som energibolag
  • transparent information om varje enskild fastighet, tillgänglig för entreprenörer i fält
  • full spårbarhet och säkrare personuppgiftshantering.

Utöver tjänsten för Markhandläggning kommer Metria Markkoll omfatta tjänster för Analys & Projektering, Samråd, Entreprenad, Underhåll och Förvaltning. Moduler släpps och uppdateras löpande under 2022 och 2023.

Nyfiken på att veta mer?

Är du också intresserad av att göra markhandläggningen säkrare och mer effektiv i dina utbyggnadsprojekt? Hör av dig till oss, vi berättar gärna mer.

André Öberg
Produktledare
Jonny Siikavaara
Produktledare
Taggar:Energi
Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.