Skip to content
2022-05-27 11:471 min lästid

Geodata ger ökad kunskap för ett hållbart skogsbruk

Som skogsägare eller aktör inom branschen krävs pålitliga data för beslutsfattandet. Idag finns stora mängder geografiska data – geodata – som ökar kunskapen i hela den skogliga processen. De stöttar alla typer av beslut, från skötsel med hänsyn till ekosystemet till planering av råvaruförsörjningen och att ta fram finansiella nyckeltal.

Förmågan att samla in skoglig information har ökat de senaste åren och datamängden har exploderat. Satelliter, flyg, drönare och markburna enheter ger bra och uppdaterad information om skogen. Skördardata, laserskanning och satellitbilder skapar nya möjligheter för smarta analyser inom skogsnäringen.

Artificiell intelligens ger djupare insikter

Metria är experter på att skapa, analysera, förädla och visualisera geodata. Artificiell intelligens (AI) används för att omvandla de stora datamängderna till värdefulla insikter.

– AI i kombination med fjärranalys och stora datamängder gör att vi kan skapa insikter om vår skog och natur på ett nytt sätt. Vi kan exempelvis ta fram vilka områden som löper hög risk att drabbas av barkborreangrepp eller var gallringsbehovet är störst, säger Martin Bergström, analysansvarig på Metria, och lägger till:

– Men det är först när insikterna blir lättillgängliga som de verkligen kommer till nytta. Därför har vi utvecklat tjänsten Skogsanalys.

martin-bergstrom-348x348-347x347

Martin Bergström, analysansvarig på Metria

Skogsanalys ger faktabaserade beslutsunderlag

Skogsanalys är en intuitiv webbtjänst som gör analyser av stora mängder skogliga data tillgängliga för exempelvis skogsbolag, större markägare och värderare. De används som faktabaserade underlag för bland annat värdering av skogs- och lantbruksfastigheter. Användaren får snabbt en analys av flertalet skogliga parametrar, såsom virkesvolym, trädslagsfördelning, arealfördelning och grovt indelade huggningsklasser.

Snabb grundanalys av en lantbruksfastighet

– Vi planerar även att göra det ännu enklare att ta del av informationen via en rapport som visar skogliga grunddata, trädslagsfördelning, avverkningsstatistik, huggningsklasser och skyddade områden för fastigheter, säger Fredrik Olsson Alvebro, produktledare på Metria.

fredrik-olsson-alvebro-395x395-394x394

Fredrik Olsson Alvebro, Produktledare Metria

Rapporten kommer att vara tillgänglig för köp till alla som snabbt och enkelt vill få en grundanalys av sin lantbruksfastighet.

RELATERADE ARTIKLAR