Skip to content
Ge hela organisationen tillgång till uppdaterad geodata i ArcGis
2022-04-19 11:531 min lästid

Ge hela organisationen tillgång till uppdaterad geodata i ArcGIS

Använder ni ArcGIS idag men har utmaningar med att tillgodose organisationens behov av uppdaterad information på ett effektivt sätt?

Med Metria Maps REST-tjänster kan hela organisationen få tillgång till aktuella, driftsäkra, snabba och användarvänliga kartor på ett effektivt sätt.

Tjänsterna är skapade för att användas i alla produkter i ArcGIS-plattformen. Det betyder att alla, från de mest avancerade användarna till fältarbetare och sällananvändare, får aktuella kartor i systemen de är vana vid.

Enkelt att integrera

Metria Maps är en maskin-till-maskintjänst som finns i både OGC- och ESRI REST-teknik. Tjänsten integreras smidigt i era befintliga ArcGIS-lösningar och andra system. Innehållet och utseendet på kartorna konfigureras enkelt efter era användares olika behov.

Kartor efter era behov

Metria Maps innehåller karttjänster med ett brett urval av geodata för alla behov. Allt ifrån bakgrundskartor till mer detaljerade kartor som till exempel markfuktighetskartan. Samtliga karttjänster har enhetlig kartografi över alla skalgränser och är anpassade för visning på skärm. Innehållet och utseendet på karttjänsterna kan enkelt skräddarsys efter era olika behov.

Vektortjänster som kan användas offline

REST-tjänsterna finns som raster- eller vektortjänster. Med vektortjänsterna kan användaren arbeta mer aktivt med innehållet. Kartjänsterna kan också användas offline för de arbetare som är ute i fält och inte har tillgång till uppkoppling

Aktuell fastighetsinformation

Tillgång till aktuell fastighetsinformation är viktigt för många organisationer. I Metria Maps finns uppdaterade fastighetsgränser att tillgå både som vektor- och rasterkartor.

För dig som behöver utökad information från fastighetsregistret erbjuder Metria en widget som enkelt kopplar ihop kartan med tjänsten Metria FastighetSök.

RELATERADE ARTIKLAR