Skip to content
miljo-1788x1005-1500x843

Metria Kunskapsbank

Den som förstår hur man ska använda geografisk information i kombination med modern teknologi är morgondagens vinnare. Här har vi samlat insikter och konkreta tips för dig som vill rita om din verksamhetskarta.
1 min lästid

Metria ortokorrigerade de senaste satellitbilderna samt producerade de molnfria mosaikerna över Sverige till satellitbildstjänsten Saccess

Metria har under 2023 utfört ett uppdrag som gick ut på att ortokorrigera utvalda ...
Läs mer
2 min lästid

Geografisk data avgörande för brandbekämpning

Fem år sedan skogsbränderna sommaren 2018 Fem år efter skogsbränderna förutspås det bli ...
Läs mer
1 min lästid

Historiska Sverigekartor digitaliserade och tillgängliga

Metria har på uppdrag av Naturvårdsverket georefererat historiska kartor så att de kan ...
Läs mer
< 1 min lästid

Geodatarapporten 2022-2023

För fjärde gången har Metria gjort en samhällsspaning och sammanställt en rapport som ...
Läs mer
3 min lästid

Geodatastöd vid regeringsuppdrag avseende återvätning av våtmarker

Naturvårdsverket hade i uppdrag genom regleringsbrevet att ta fram underlag som pekade ut ...
Läs mer
3 min lästid

Identifiera och analysera klimatrelaterade risker med geodata

Ett förändrat klimat kommer att påverka riskbilden för klimatrelaterade händelser i ...
Läs mer
1 min lästid

Ge hela organisationen tillgång till uppdaterad geodata i ArcGIS

Använder ni ArcGIS idag men har utmaningar med att tillgodose organisationens behov av ...
Läs mer
2 min lästid

Artlager en ny och viktig kunskapskälla för skogsbruket

Skogsägare kommer att behöva ta betydligt större ansvar än tidigare för att inte störa ...
Läs mer
2 min lästid

Ökar mängden geodata hos svenska organisationer?

Geodatarapporten 2021 visar att mängden geodata ökar i svenska organisationer och alltmer ...
Läs mer
1 min lästid

Historiska kartor viktiga för att förstå förändringar

Information om hur landskapet såg ut historiskt är en viktig kunskapskälla för bland ...
Läs mer
3 min lästid

Sveaskog får hög kvalitet och leveranssäkerhet med Metria Maps

Statliga Sveaskog är med sina tre miljoner hektar Sveriges största skogsägare. För att ...
Läs mer
1 min lästid

Vad är ett ortofoto?

Ortofoto är geometriskt korrigerade flygbilder som sätts ihop för att skapa en skalriktig ...
Läs mer