Skip to content
miljo-1788x1005-1500x843

Metria Kunskapsbank

Den som förstår hur man ska använda geografisk information i kombination med modern teknologi är morgondagens vinnare. Här har vi samlat insikter och konkreta tips för dig som vill rita om din verksamhetskarta.
2 min lästid

Geografisk data avgörande för brandbekämpning

Fem år sedan skogsbränderna sommaren 2018 Fem år efter skogsbränderna förutspås det bli ...
Läs mer
< 1 min lästid

Geodatarapporten 2022-2023

För fjärde gången har Metria gjort en samhällsspaning och sammanställt en rapport som ...
Läs mer
3 min lästid

Geodatastöd vid regeringsuppdrag avseende återvätning av våtmarker

Naturvårdsverket hade i uppdrag genom regleringsbrevet att ta fram underlag som pekade ut ...
Läs mer
3 min lästid

Identifiera och analysera klimatrelaterade risker med geografisk information

Ett förändrat klimat kommer att påverka riskbilden för klimatrelaterade händelser i ...
Läs mer
1 min lästid

Ge hela organisationen tillgång till uppdaterad geodata i ArcGIS

Använder ni ArcGIS idag men har utmaningar med att tillgodose organisationens behov av ...
Läs mer
2 min lästid

Artlager en ny och viktig kunskapskälla för skogsbruket

Skogsägare kommer att behöva ta betydligt större ansvar än tidigare för att inte störa ...
Läs mer
2 min lästid

Ökar mängden geodata hos svenska organisationer?

Geodatarapporten 2021 visar att mängden geodata ökar i svenska organisationer och alltmer ...
Läs mer
1 min lästid

Historiska kartor viktiga för att förstå förändringar

Information om hur landskapet såg ut historiskt är en viktig kunskapskälla för bland ...
Läs mer
3 min lästid

Sveaskog får hög kvalitet och leveranssäkerhet med Metria Maps

Statliga Sveaskog är med sina tre miljoner hektar Sveriges största skogsägare. För att ...
Läs mer
1 min lästid

Vad är ett ortofoto?

Ortofoto är geometriskt korrigerade flygbilder som sätts ihop för att skapa en skalriktig ...
Läs mer
< 1 min lästid

Geodatarapporten 2021

God tillgång till geodata av hög kvalitet är en allt viktigare förutsättning för ...
Läs mer
3 min lästid

Öppna data

EU-direktiv om utökad öppna data ger möjligheter till utökat tjänsteutbud och nya ...
Läs mer