Skip to content
Metria Geodatarapport 2022-2023
2023-05-12 11:56< 1 min lästid

Geodatarapporten 2022-2023

För fjärde gången har Metria gjort en samhällsspaning och sammanställt en rapport som denna gång fokuserar på hur analys av geodata kan hjälpa oss att möta utmaningarna med ett förändrat klimat och bidra till en mer hållbar utveckling av samhälle och näringsliv.

Det har framkommit i vår enkätundersökning att en övervägande majoritet, 88 procent, anser att analys av data kan bidra till ännu större nytta i verksamheten i framtiden framför allt inom fysiska klimatrisker, hållbar samhällsutveckling och klimatrelaterade omställningsrisker.

Resultatet av enkätundersökningen visar att den data som används mest för att analysera och rapportera klimat- och miljöfrågor är digitala kartor, karttjänster eller olika typer av geodata (64 procent) samt information om fastigheter (43 procent) och fordonsinnehav (40 procent).

geodatarapporten-2022-2023-1236x695-750x422

Här kan du ladda ner rapporten

RELATERADE ARTIKLAR