Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar
WEBBINARIUM OM

Metria Klimatindex Fastighet

I vårt webinar tar vi upp frågor relevanta för banker, försäkrings- och fastighetsbolag. Vilket data finns tillgängligt för att förutse vilka byggnader som är mest utsatta för klimatrelaterade risker? Vi har tittat på de senaste regleringarna kopplat till klimatriskers påverkan på kredit- och riskbedömningar för bolån och vi vill dela vår spaning. Vi har också ett faktiskt exempel kopplat till klimatrisker som vi vill berätta om.

Vilket data finns tillgängligt för att förutse vilka byggnader som är mest utsatta för klimatrelaterade risker?

I vårt webinar tar vi upp frågor relevanta för banker, försäkrings- och fastighetsbolag.

Vi har tittat på de senaste regleringarna kopplat till klimatriskers påverkan på kredit- och riskbedömningar för bolån och vi vill dela vår spaning. Vi har också ett faktiskt exempel kopplat till klimatrisker som vi vill berätta om.

Ett förändrat klimat påverkar riskbilden för klimatrelaterade händelser i samhället, bland annat genom en ökad frekvens av extremväder. Med geografisk information kan vi räkna ut var riskerna är som störst och hur dessa områden kommer att påverkas vid händelser som kust- och vattendragsöversvämning, skyfall, brand och erosion.

Metria Klimatindex Fastighet ger en snabb överblick över en fastighets riskutsatthet och ger möjlighet att summera och jämföra risk i ett fastighetsbestånd.


Tid:
Inspelat
Pris: Kostnadsfritt

Föredragshållare 

Ernest Komujuni
Key Account Manager
Martin Hising
Affärsinformation martin.hising@metria.se
Johan Hedman
Johan Hedman
Key Account Manager
Susanne Ingvander
Senior GIS- och fjärranalyskonsult
Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.