Skip to content
Webbinar om Metria Klimatindex Fastighet
2023-05-11 13:521 min lästid

Webbinarium om Metria Klimatindex Fastighet

I vårt webinar tar vi upp frågor relevanta för banker, försäkrings- och fastighetsbolag. Vilket data finns tillgängligt för att förutse vilka byggnader som är mest utsatta för klimatrelaterade risker? Vi har tittat på de senaste regleringarna kopplat till klimatriskers påverkan på kredit- och riskbedömningar för bolån och vi vill dela vår spaning. Vi har också ett faktiskt exempel kopplat till klimatrisker som vi vill berätta om.

Vilket data finns tillgängligt för att förutse vilka byggnader som är mest utsatta för klimatrelaterade risker?

I vårt webinar tar vi upp frågor relevanta för banker, försäkrings- och fastighetsbolag.

Vi har tittat på de senaste regleringarna kopplat till klimatriskers påverkan på kredit- och riskbedömningar för bolån och vi vill dela vår spaning. Vi har också ett faktiskt exempel kopplat till klimatrisker som vi vill berätta om.

Ett förändrat klimat påverkar riskbilden för klimatrelaterade händelser i samhället, bland annat genom en ökad frekvens av extremväder. Med geografisk information kan vi räkna ut var riskerna är som störst och hur dessa områden kommer att påverkas vid händelser som kust- och vattendragsöversvämning, skyfall, brand och erosion.

Metria Klimatindex Fastighet ger en snabb överblick över en fastighets riskutsatthet och ger möjlighet att summera och jämföra risk i ett fastighetsbestånd.

istock-490127572-1253x835

Ett hus vid översvämning i Malmö

Mer information om Metria Klimatindex Fastighet finns här

Tid: Inspelat
Pris: Kostnadsfritt
Föredragshållare:

ernestkomujuni_270x170-354x354-200x200

Ernest Komujuni
Key Account Manager

johan-hedman-1152x1152-200x200

Johan Hedman
Key Account Manager

martin-hising-576x576-200x200

Martin Hising
Chef för Produkt- och Affärsutveckling på Metria martin.hising@metria.se

susanne-ingvander-576x576-200x200

Susanne Ingvander
Senior GIS- och fjärranalyskonsult

 

RELATERADE ARTIKLAR