Skip to content
2022-10-20 08:492 min lästid

Vad innebär kraftig ökning av konkurser i Sverige för din verksamhet?

Antalet konkurser steg kraftigt i Sverige under förra året, och det första kvartalet i år visar inga tecken på att antal konkurser kommer att sjunka i närtid. Uppgifterna kommer ifrån kreditupplysningsföretaget SYNA som kontinuerligt redovisar färsk information med rikstäckande konkursstatistik.

Antalet konkurser i Sverige fortsätter att vara stort. I januari gick 641 företag i konkurs. Det är en ökning med 61 procent jämfört med januari förra året. Det är uppenbart att många företag har det fortsatt mycket besvärligt. Trenden med ett stort antal konkurser under hösten fortsätter in i det nya året.

Särskilt utsatta är små- och medelstora företag samt branscherna bygg- och restaurang- som fortsatt ser ut att ha en tuff period framför sig. Men flera branscher är påverkade och tidigare lönsamma verksamheter hotar nu att bli olönsamma när samhället står inför bland annat höga energipriser, ett höjt ränteläge och en allmänt försvagad konjunktur. Lägg på effekter av Rysslands krig i Ukraina och sviter efter coronapandemin så finns många faktorer för verksamhetsmässiga utmaningar.

Med bakgrund av den stigande konkursstatistiken finns ett ännu större värde i att säkerställa inhämtning av uppdaterad och pålitlig företagsinformation i rätt delar av våra kunders processer.

- Metria har sedan många år ett samarbete med SYNA och vi ser stora möjligheter att utöka det samarbetet framåt. Vår ledstjärna är att leverera mer kundvärde i delar av processer och i befintliga leverskanaler och tjänster där vi idag levererar exempelvis fastighetsinformation eller skoglig information, säger Martin Hising, produktledare affärsinformation på Metria.

martin-hising-576x576-200x200

- Helt klart är att rådande konjunktur- och marknadsläge skapar ett ökat behov att hålla koll på sina kunder, leverantörer och partners för att inte själv löpa en ökad finansiell risk vid händelser inom sitt eget ekosystem – där ska vi på Metria kunna befinna oss och hjälpa våra kunder på ett proaktivt sätt. Den möjligheten har vi tack vare vårt samarbete med bland andra SYNA, säger Martin.


FAKTA

Metria affärsinformation - Verksamhetsstöd, affärsinformation och marknadsinformation

Uppdaterad data på Sveriges företag och personer - i Sverige finns cirka 3,4 miljoner fastigheter. Det innebär att det också finns cirka 3,4 miljoner fysiska och juridiska fastighetsägare, och vi har information om alla dessa. Dessutom har vi verksamhetsstöd, information om klimatrisker, företags- och persondata samt relaterad marknadsinformation.

Genom att kunna leverera olika typer av data och analyser kan vi hjälpa våra kunder att optimera sina processer och skapa tryggare beslutsunderlag, så att de i sin tur kan erbjuda sina kunder smidigare kundresor och nya produkter – för att nämna några fördelar.

Läs mer om Metria klimatanalys

RELATERADE ARTIKLAR