Skip to content
Metria analys en kombination av bransch- och geodatakunskap_iStock-1279640789
2024-07-03 15:54< 1 min lästid

En kombination av bransch- och geodatakunskap

Telekombranschen använder våra analyser bland annat för att optimera utbyggnaden av nya nät och för att effektivisera drift och underhåll medan kunder inom skogsbranschen till exempel planerar gallrings- och röjningsarbete baserat på våra analyser.

Metria skapar, analyserar och visualiserar geografisk data för att hjälpa företag och myndigheter att få information och insikter som leder till bättre beslut och ökad konkurrenskraft. Vi är experter på svenska geodata, vad informationen visar, hur den kan användas, samt vilken kvalitet som kan förväntas då dessa data nyttjas i analyser. Dessutom har vi hög teknisk expertis i till exempel fjärranalys och AI samt stor sakkunskap inom bland annat klimat och miljö som säkerställer att våra analyser är effektiva och håller hög kvalitet.

Läs mer här

 

 

RELATERADE ARTIKLAR