Skip to content
Dala Energi 2_toppbild1
2023-08-31 13:002 min lästid

Dala Energi optimerar processen med Metria Markkoll

Dala Energi är en lokal leverantör av el och fibernät, verksamma i kommunerna Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter med cirka 34 000 kunder. Med fibernät i egen regi och infrastruktur i samhället som behöver förstärkas med laddstationer och solceller krävs ombyggnationer och omfattande markhandläggningsarbete.

Även om fiberutbyggnad minskar i takt eftersom nätet är väl utbyggt, ökar bland annat behovet av laddningsstationer vilket kräver förstärkt nät och mer energi. Det gör att Dala Energi har många projekt inplanerade framåt, projekt som ställer krav på goda markägarkontakter och avtalshantering.

 

- Förr räckte det med muntliga avtal, främst för lågspänningsnätet, men numer upprättas alltid avtal vilket ger en trygghet för framtiden, berättar Anders Persson, mark- och avtalsansvarig på Dala Energi.

 

- Vi har också varit i kontakt med Skellefteå Kraft för att dra lärdomar av dem som redan använder Markkoll och är nöjda, fortsätter Anders.

Anders Persson, Mark & Tillstånd/Beställare underhåll  på Dala Energi
Anders Persson

Mark & Tillstånd/Beställare underhåll Dala Energi

 

Syfte att effektivisera markåtkomstprocessen och kvalitetssäkra

Dala Energi utvärderade Metria Markkoll under 2022–2023 och har nu tecknat ett rullande 12-månaders avtal avseende modulen för Markhandläggning. Syftet är att effektivisera markåtkomstprocessen och kvalitetssäkra informationsbrev, markupplåtelseavtal, värderingsprotokoll och kartbilagor. Utbildningar är planerade i augusti för 15–20 användare och när de är trygga i det nya arbetssättet kommer alla arbeta skarpt i systemet.

 

- Anledningen till att vi valt Metria Markkoll är att vi får en tydlig och kvalitetssäker arbetsprocess för att upprätta avtal. Vi ser att vi kommer tjäna både tid och pengar med ett effektivare och snabbare arbetssätt. Avtalen blir lika varje gång och vi kan lättare få kartor som vi vill ha dem.

- Dessutom kommer våra projektledare få bättre koll och en smidigare och snabbare arbetsprocess. Även de som bara ibland upprättar avtal kommer att känna sig tryggare och kan lätt och snabbt skapa avtal.

 

Dala Energi ser även andra vinningar med Markkoll. En sidovinst är hantering av aviseringar till fastighetsägare för att informera vad som är på gång. Berörda fastighetsägare tas enkelt fram i Markkoll och med förberedda mallar ordnas snabbt utskick om till exempel en väg behöver nyttjas eller om underhållsröjningar kommer att ske.

 

– Markkoll utvecklas hela tiden vilket ger nya möjligheter och vi ser dessutom att vi kan vara med och påverka och förfina efter våra önskemål, vilket vi tycker är jättebra, avslutar Anders.

  
 Medarbetare på Dala Energi
 
 
 Medarbetare på Dala Energi i lift
 
 
 
Fakta om Metria Markkoll

Metria Markkoll är en innovativ tjänst som syftar till att effektivisera och kvalitetssäkra processen vid nätbyggnation – från idé, analys och utredning, via samråd, till beredning, markåtkomst och förvaltning.

Läs mer om Metria Markkoll här

RELATERADE ARTIKLAR