Skip to content
Skellefteå Kraft digitaliserar markhandläggning vid nätutbyggnad med Metria Markkoll
2021-03-21 13:422 min lästid

Skellefteå Kraft digitaliserar markhandläggning vid nätutbyggnad

En hög investeringstakt inom el- och fiber ökade trycket på markhandläggningen inom Skellefteå Kraft. För att digitalisera och effektivisera processen fick Metria uppdraget att utveckla ett digitalt handläggarstöd.

Omfattande process

Vid nätutbyggnad är hantering av markupplåtelse en omfattande process som innebär att en mängd olika dokument ska skapas och hanteras för varje enskild fastighetsägare. Det är både tids- och resurskrävande om arbetet sker manuellt.

Det ville Ida Lindquist, avdelningschef Nätdokumentation, vid Skellefteå Kraft ändra på.

- Det visade sig inte finnas ett färdigt system för markhandläggning på marknaden. I dialog med olika leverantörer fann vi att Metria har en förståelse för komplexiteten i processen, kompetensen som krävs och en GIS-plattform för att förverkliga en digitaliserad process, säger Ida.

ida-1125x1125-1124x1124

Digitalt handläggarstöd effektiviserar nätutbyggnad

Lösningen, som sattes i drift i februari 2021, har utvecklats för att digitalisera processen och hantera all dokumentation gällande markupplåtelse. Lösningen genererar nu de dokument som krävs och som tidigare togs fram manuellt av handläggarna. Ida förklarar:

- När vi projekterat ett område som ska bebyggas med ledningar upprättas en förteckning med berörda fastighetsägare som tillsammans med en Shape-fil utgör underlag för hur den enskilde fastighetsägaren berörs av intrånget. De båda filerna laddas upp i systemet och det genereras då markupplåtelseavtal, markupplåtelsekarta, värderingsprotokoll, följebrev och eventuella fullmakter med korrekta uppgifter för varje fastighetsägare.

Handläggaren laddar sedan ner filerna från en webbportal för intern hantering eftersom de fortfarande skrivs ut och postas till fastighetsägarna. En framtida lösning är förstås e-signering av digitala avtal.

Ida förklarar fördelarna med den digitala processen:

- Bara att ta fram kartor var tidigare en tidskrävande process som nu sker automatiskt, säger Ida och fortsätter:

- Systemet gör administrationen enklare för alla funktioner och ger på sikt en bättre arbetsmiljö för att vi kan satsa på arbetsuppgifter som är mer värdeskapande för våra kunder.

Lösningen utvecklad i tätt samarbete

Andre Öberg, produktledare Geoinformation på Metria, ansvarar för den geografiska IT-lösning som teamet från Metria utvecklat i tätt samarbete med Skellefteå Kraft.

- Samhället står inför en gigantisk infrastrukturutbyggnad för att möta behoven av elektrifiering. Att få vara med på ett hörn och bidra till Skellefteå Krafts digitaliseringsresa och se hur resultatet förbättrar och effektiviserar deras process för markhandläggning vid nätutbyggnad ser vi som ett privilegium, säger Andre Öberg.

andre-oberg-3092x3092-1024x1024

Utvecklingsprojektet har också medfört att Skellefteå Kraft haft tillfälle att se över olika interna processer som då kunnat göras mer effektiva. Men det ser Ida mer som bonusar som vuxit fram i takt med lösningen på det egentliga behovet, att digitalisera markhandläggningsprocessen.

- Samarbetet har fungerat jättebra, trots att vi behövt hantera pandemirestriktioner hela vägen. Som team har Metria varit lyhörda för våra processer och kommit med innovativa lösningsförslag. Den support vi får nu efter leverans är snabb och smidig, avslutar Ida Lindquist.

Nyfiken på att veta mer?

Se på en sex minuter kort film där André Öberg, produktledare på Metria, beskriver möjligheterna med en obruten digital kedja genom hela processen från projektering till förvaltning.

metria-markkoll-video-youtube-600x340

Läs mer om Metria Markkoll

RELATERADE ARTIKLAR