Skip to content
fastighetskartan_raster

Metria Fastighetskartan

Fastighetskartan raster visar bland annat byggnader, markslag, vägar och fastighetsgränser tillsammans med ortofoto i bakgrunden.

Produktbeskrivning

Aktualitet: Fastighetsindelningen uppdateras var 14:e dag
Leveransformat: 
Jpeg, Tiff, Google Earth KMZ
Höjdkurvor: 
5 m/ekvidistans
Upplösning: 
1 m/pixel
Ursprungsskala: 
1:10 000

Fastighetsindelningen uppdateras kontinuerligt av statliga och kommunala lantmäterimyndigheter i samband med fastighetsbildning. Några av dessa ajourhåller fastighetsindelningen periodiskt.

Ajourhållningen av de topografiska objekten sker i samverkan med de myndigheter eller organisationer som ansvarar för respektive informationsslag. Som ett komplement för att uppnå heltäckande ajourhållning av informationsinnehållet görs även en omfattande periodisk ajourhållning i egen regi med fotogrammetriska metoder.

 Fastighetskartan raster är den mest detaljerade kartan som ger en god överblick av topografin tillsammans med kopplingen till fastighetsindelningen. Kartan är anpassad för skalområde runt 1:10 000 och lämpar sig till bakgrundskarta för utskrift alternativt för integrering i eget system för att arbeta vidare med.

 
karta4-icon-1

Allt i ett

Fastighetsinformation, karta och ortofoto i en och samma rapport.

dator_checkbox-1

Enkelt

Markera din fastighet och beställ rapporten.

rityta-icon-1

Tillgängligt

Alltid öppet, betala med kort eller faktura.

Så här handlar du i vår e-handel

För att handla i vår e-handel kan du välja mellan att;

  • betala med kort med tillgång till rasterprodukter och rapporter och betala per köp med kontokort. Du skapar ett konto direkt i tjänsten så är du snabbt igång.
  • teckna ett avtal så får du dessutom tillgång till vektorprodukter och möjlighet att välja fler format. Du betalar med faktura eller kort. Ett grundavtal kostar 1 500 kr per år och 500 kr i startavgift.  

Om du har frågor eller vill teckna avtal, hör av dig till kundservice@metria.se eller kontakta någon av våra säljare.

Här kan du läsa mer om vår e-handel

Till e-handeln
Vill du veta mer om Metria Fastighetsindelning?

Hör av dig till våra experter!

TOUCH
Linus Bruce Produktledare

E-post: linus.bruce@metria.se 

Telefon: 010-121 83 25

Linus Bruce Produktledare
TOUCH
Roger Jonsson Produktledare

E-post: roger.jonsson@metria.se 

Telefon: 010-121 86 07

Roger Jonsson Produktledare

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har du frågor? Kontakta oss gärna.