Skip to content
orto_infra_IR

Metria ortofoto IR

Ortofoto IR är en produkt med skalriktiga flygbildsmosaiker som täcker hela landet. Produkten används som ett värdefullt underlag tillsammans med annan geodata inom många branscher.

Produktbeskrivning

Aktualitet: Flygår 2014 och framåt 
Leveransformat: 
Jpeg, Tiff 
Upplösning: 
0,5 m/pixel 


Ortofoton skapas genom digitala flygbilder som korrigerats geometriskt och satts samman till en skalriktig avbildning av marken. Lantmäteriet genomför nya flygfotograferingar varje år som täcker ca 30% av hela Sveriges yta. För södra Sverige och områden längs Norrlandskusten fotograferas ytorna vartannat år medan övriga delar av landet fotograferas med två till fyra års mellanrum.

Ortofoton används ofta i kombination med annan geodata och skapar underlag för samhällsplanering, miljöövervakning samt planering och uppföljning av markanvändning. 

Några exempel på användningsområden: 

  • Bakgrundsbild till kartredovisning 
  • Inventeringsmaterial för kontroll av aktualiteten i befintliga kartbaser 
  • Planeringsunderlag för arkitekter och gatukontor 
  • Redovisningsmaterial för planer, beslut och idéer 
  • Presentationsmaterial för miljökonsekvensbeskrivningar och lokaliseringar
  • Material för kommunikation med allmänhet och politiker 
  • Underlag för skoglig inventering, vegetationsinventering och projekteringar 
Effektivt

Snabbt

Omgående leverans i de format du önskar.

dator_checkbox-1

Enkelt

Beställ via kartan eller produktkortet.

rityta-icon-1

Tillgängligt

Alltid öppet, betala med kort eller faktura.

Så här handlar du i vår e-handel

För att handla i vår e-handel kan du välja mellan att;

  • betala med kort med tillgång till rasterprodukter och rapporter och betala per köp med kontokort. Du skapar ett konto direkt i tjänsten så är du snabbt igång.
  • teckna ett avtal så får du dessutom tillgång till vektorprodukter och möjlighet att välja fler format. Du betalar med faktura eller kort. Ett grundavtal kostar 1 500 kr per år och 500 kr i startavgift.  

Om du har frågor eller vill teckna avtal, hör av dig till kundservice@metria.se eller kontakta någon av våra säljare.

Här kan du läsa mer om vår e-handel

Till e-handeln
Vill du veta mer om Metria Ortofoto IR?

Hör av dig till våra experter!

TOUCH
Linus Bruce Produktledare

E-post: linus.bruce@metria.se 

Telefon: 010-121 83 25

Linus Bruce Produktledare
TOUCH
Roger Jonsson Produktledare

E-post: roger.jonsson@metria.se 

Telefon: 010-121 86 07

Roger Jonsson Produktledare

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har du frågor? Kontakta oss gärna.