Skip to content
Metria Ekonomiska kartan produktbild_Göteborg

Metria Historiska Ortofoton

Historiska ortofoto 1955-1970 och 1970-1985  innehåller skalriktiga flygbilder ortofoton i svartvitt med upplösningen 0,5 m och 1m.

Produktbeskrivning

Historiska ortofoto 1955 -1970

Historiska ortofoton 1955-1970 innehåller skalriktiga flygbilder ortofoton i svartvitt (sv/v) med upplösningen 0,5 m och 1m.  Lokala avvikelser kan dock förekomma beroende på flyghöjd. Då det inte finns flygbilder över hela Sverige från ett och samma år så används begreppet referensår. Referensår 1960 innehåller ett lager av ortofoton från årtal så nära 1960 som möjligt för att få rikstäckning, vilket innebär att det är uppbyggt av ortofoton från 1955 till 1970. 

 

Historiska Ortofoton 1970-1985
Historiska ortofoton är framställda ur äldre inskannade flygbilder och ger en unik avspegling och tidsdokument av Sverige under perioden 1970-1985. Vilket ger ett bra verktyg för uppföljning av förändringar i till exempel infrastruktur, miljö och skog i förhållande till idag. 
För att få till en täckning över hela Sverige har flygbilder från perioden 1970 – 1985 används vid framställningen.  
Historiska ortofoto 1970-1985 finns tillgänglig enligt utbredningen i kartan, fler områden tillkommer och levereras sömlöst utifrån det område som markerats i kartan i önskat format. 

 

Produktfakta

Aktualitet: 1955 - 1970 och 1970 - 1985
Leveransformat: JPEG, TIFF
Upplösning: 0,5 och 1 m, avvikelser kan förekomma

Produktbeskrivning 

Historiska ortofoto 1955-1970  innehåller ortofoton (skalriktiga flygbilder) i svartvitt (sv/v) med upplösningen 0,5 m och 1m.  Lokala avvikelser kan dock förekomma beroende på flyghöjd. Då det inte finns flygbilder över hela Sverige från ett och samma år så används begreppet referensår. Referensår 1960 innehåller ett lager av ortofoton från årtal så nära 1960 som möjligt för att få rikstäckning, vilket innebär att det är uppbyggt av ortofoton från 1955 till 1970. 

Historiska ortofoto 1970-1985  innehåller ortofoton (skalriktiga flygbilder) i svartvitt (sv/v) med upplösningen 0,5 m och 1m.  Lokala avvikelser kan dock förekomma beroende på flyghöjd. Då det inte finns flygbilder över hela Sverige från ett och samma år så används begreppet referensår. Referensår 1975 innehåller ett lager av ortofoton från årtal så nära 1975 som möjligt för att få rikstäckning, vilket innebär att det är uppbyggt av ortofoton från 1970 till 1985. 

Hur skapas historiska ortofoton?

Historiska ortofoton är framställda ur äldre inskannade flygbilder, som är geometriskt projicerade till en ortogonal kartprojektion med stöd av en höjdmodell. För att få ett rikstäckande lager har flygbilder från perioden 1955-1970 används vid framställningen. 

Historiska ortofoton är framställda ur äldre inskannade flygbilder, som är geometriskt projicerade till en ortogonal kartprojektion med stöd av en höjdmodell. För att få ett rikstäckande lager har flygbilder från perioden 1970-1985 använts vid framställningen. 

Vilken nytta kan historiska ortofoton ge? 

Historiska ortofoton utgör idag ett unikt tidsdokument på hur Sverige såg ut vid denna period och är en viktig kunskapskälla för natur- och kulturmiljövården, samhällsplanering samt för jord och skogsbruksnäringen. 

Historiska ortofoton kan till exempel används för uppföljning av förändringar i vegetation och bebyggelse, identifiering av gamla rågångar som tidigare varit huggna, återskapande av våtmarker, lokalisering av gamla deponier av miljöfarligt gods runt industrier, samt andra potentiella och numera osynliga miljöproblem. 

Tillsammans med till exempelvis Ekonomiska kartan, ett dagsfärsk ortofoto samt andra kartprodukter i vår e-handel är det guldgruva för dig som är intresserad av ett givet område i Sverige att jämföra ur ett historiskt perspektiv.

Effektivt

Snabbt

Omgående leverans i de format du önskar.

dator_checkbox-1

Enkelt

Beställ via kartan eller produktkortet.

rityta-icon-1

Tillgängligt

Alltid öppet, betala med kort eller faktura.

Så här handlar du i vår e-handel

För att handla i vår e-handel kan du välja mellan att;

  • betala med kort med tillgång till rasterprodukter och rapporter och betala per köp med kontokort. Du skapar ett konto direkt i tjänsten så är du snabbt igång.
  • teckna ett avtal så får du dessutom tillgång till vektorprodukter och möjlighet att välja fler format. Du betalar med faktura eller kort. Ett grundavtal kostar 1 500 kr per år och 500 kr i startavgift.  

Om du har frågor eller vill teckna avtal, hör av dig till kundservice@metria.se eller kontakta någon av våra säljare.

Här kan du läsa mer om vår e-handel

Till e-handeln
Vill du veta mer om Metria Historiska Ortofoton (1955-1970)?

Hör av dig till våra experter!

TOUCH
Linus Bruce Produktledare

E-post: linus.bruce@metria.se 

Telefon: 010-121 83 25

Linus Bruce Produktledare
TOUCH
Roger Jonsson Produktledare

E-post: roger.jonsson@metria.se 

Telefon: 010-121 86 07

Roger Jonsson Produktledare

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har du frågor? Kontakta oss gärna.