Skip to content
orto_svart-vit

Metria ortofoto svart-vit

Ortofoto svartvit är en produkt med skalriktiga flygbildsmosaiker som täcker hela landet. Produkten innehåller samma information som Ortofoto färg men presenteras i en gråskala lämplig som bakgrund tillsammans med verksamhetsdata. 

Produktbeskrivning

Aktualitet: Flygår 2014 och framåt 
Leveransformat: 
Jpeg, Tiff 
Upplösning: 
0,5 m/pixel 

Ortofoton skapas genom digitala flygbilder som korrigerats geometriskt och satts samman till en skalriktig avbildning av marken. Lantmäteriet genomför nya flygfotograferingar varje år som täcker ca 30% av hela Sveriges yta. För södra Sverige och områden längs Norrlandskusten fotograferas ytorna vartannat år medan övriga delar av landet fotograferas med två till fyra års mellanrum. 

Ortofoton används ofta i kombination med annan geodata och skapar underlag för samhällsplanering, miljöövervakning samt planering och uppföljning av markanvändning. 

Några exempel på användningsområden: 

  • Bakgrundsbild till kartredovisning 
  • Inventeringsmaterial för kontroll av aktualiteten i befintliga kartbaser 
  • Planeringsunderlag för arkitekter och gatukontor 
  • Redovisningsmaterial för planer, beslut och idéer 
  • Presentationsmaterial för miljökonsekvensbeskrivningar och lokaliseringar
  • Material för kommunikation med allmänhet och politiker 
  • Underlag för skoglig inventering, vegetationsinventering och projekteringar 
karta4-icon-1

Allt i ett

Fastighetsinformation, karta och ortofoto i en och samma rapport.

dator_checkbox-1

Enkelt

Markera din fastighet och beställ rapporten.

rityta-icon-1

Tillgängligt

Alltid öppet, betala med kort eller faktura.

Så här handlar du i vår e-handel

För att handla i vår e-handel kan du välja mellan att;

  • betala med kort med tillgång till rasterprodukter och rapporter och betala per köp med kontokort. Du skapar ett konto direkt i tjänsten så är du snabbt igång.
  • teckna ett avtal så får du dessutom tillgång till vektorprodukter och möjlighet att välja fler format. Du betalar med faktura eller kort. Ett grundavtal kostar 1 500 kr per år och 500 kr i startavgift.  

Om du har frågor eller vill teckna avtal, hör av dig till kundservice@metria.se eller kontakta någon av våra säljare.

Här kan du läsa mer om vår e-handel

Till e-handeln
Vill du veta mer om Metria Fastighetsindelning?

Hör av dig till våra experter!

TOUCH
Linus Bruce Produktledare

E-post: linus.bruce@metria.se 

Telefon: 010-121 83 25

Linus Bruce Produktledare
TOUCH
Roger Jonsson Produktledare

E-post: roger.jonsson@metria.se 

Telefon: 010-121 86 07

Roger Jonsson Produktledare

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har du frågor? Kontakta oss gärna.