Skip to content
miljo-1788x1005-1500x843

Metria Kunskapsbank

Den som förstår hur man ska använda geografisk information i kombination med modern teknologi är morgondagens vinnare. Här har vi samlat insikter och konkreta tips för dig som vill rita om din verksamhetskarta.
1 min lästid

Tillgång till energiprestandadata på fastighetsnivå ger bättre beslutsunderlag till hållbarhetsrelaterade investeringar och lånebeslut

Genom tillgång till energiprestandadata på fastighetsnivå kan banker höja datakvalitén i ...
Läs mer
< 1 min lästid

Biologisk mångfald berör hela det svenska näringslivet

Internationella dagen för biologisk mångfald - att klimatet sätter ett tryck på ...
Läs mer
< 1 min lästid

Metria Markkoll – för dig som arbetar med värdering enligt 2018 års skogsnorm

Det kan behöva avverkas skog vid byggnation av ny infrastruktur och värdering ska då ske ...
Läs mer
< 1 min lästid

Metria har ett unikt satellitbildslager över Sverige

Metria har sedan många år tillbaka ett unikt satellitbildslager där vi automatiskt laddar ...
Läs mer
2 min lästid

Vilka energirenoveringar behöver bolånetagare göra för att banker ska uppnå sina klimatmål?

I samband med införandet av det nya direktivet CSRD, Corporate Sustainability Reporting ...
Läs mer
< 1 min lästid

Har du koll på de stora fastighetsägarna för ditt infrastrukturprojekt?

Sveriges största markägare förändrar kontinuerligt sina innehav. Metria hjälper dig att ...
Läs mer
< 1 min lästid

Inbjudan till Spir Group presentation av resultat för första kvartalet 2024

Inbjudan att se presentationen av Spir groups resultat för första kvartalet 2024! 📊 Vi ...
Läs mer
1 min lästid

Ta del av Spir Groups årsredovisning för 2023

Vi presenterar nu stolt Spir Groups årsredovisning 2023 och delar med oss av koncerns ...
Läs mer
1 min lästid

Tillgång till korrekt fastighetsinformation viktigt vid affärsbeslut och analyser

Inom bank, finans och försäkring är det viktigt att ha tillgång till korrekt information ...
Läs mer
1 min lästid

Framkomlighet när ny infrastruktur förläggs i mark

Vid utbyggnad av infrastruktur som elnät, fiber, vatten, avlopp och fjärrvärme är ...
Läs mer
1 min lästid

Utmaning att sourca data

För att fatta rätt beslut krävs ofta analys av stora informationsmängder. Det kräver i ...
Läs mer
< 1 min lästid

Kan du se alla intressenter i ditt kartverktyg idag?

Vid förändrad markanvändning krävs allt som oftast tillstånd av både myndigheter och ...
Läs mer