Skip to content
miljo-1788x1005-1500x843

Metria Kunskapsbank

Den som förstår hur man ska använda geografisk information i kombination med modern teknologi är morgondagens vinnare. Här har vi samlat insikter och konkreta tips för dig som vill rita om din verksamhetskarta.
1 min lästid

Historiska Sverigekartor digitaliserade och tillgängliga

Metria har på uppdrag av Naturvårdsverket georefererat historiska kartor så att de kan ...
Läs mer
< 1 min lästid

Geodatarapporten 2022-2023

För fjärde gången har Metria gjort en samhällsspaning och sammanställt en rapport som ...
Läs mer
1 min lästid

Webbinarium om Metria Klimatindex Fastighet

I vårt webinar tar vi upp frågor relevanta för banker, försäkrings- och fastighetsbolag. ...
Läs mer
2 min lästid

Metria avyttrar affärsområdet Plan- & Mättjänster till Sweco

Stockholm, 17. april 2023: Metria har idag tecknat avtal om att avyttra affärsområdet ...
Läs mer
3 min lästid

Geodatastöd vid regeringsuppdrag avseende återvätning av våtmarker

Naturvårdsverket hade i uppdrag genom regleringsbrevet att ta fram underlag som pekade ut ...
Läs mer
1 min lästid

Metria AB och Marknadsinformation i Sverige AB förstärker sitt samarbete

Läs mer
3 min lästid

Den svenska Våtmarksinventeringen (VMI) blir mer digital

Ett av Metrias pågående större projekt är att digitisera alla tolkningsskisserna från ...
Läs mer
1 min lästid

Ett historiskt COP15-aval en räddningsplan för naturen. Klimatet sätter tryck på biodiversiteten och påverkar förutsättningar för biologisk mångfald

Klimatfrågan har länge stått i fokus på global nivå - Parisavtalets temperaturmål ger en ...
Läs mer
2 min lästid

Metria vann Naturvårdsverkets upphandling för geografiska informations- och IT-system

Det är med stor glädje som vi kan meddela att Metria får förnyat förtroende som partner ...
Läs mer
3 min lästid

Metria utför nationell värmekartering på uppdrag av MSB

Metria har inom sitt ramavtal med MSB utfört en nationell värmekartering med hjälp av ...
Läs mer
2 min lästid

Kraftig ökning av konkurser i Sverige fortsätter – vad innebär det för din verksamhet?

Antalet konkurser steg kraftigt i Sverige under förra året, och det första kvartalet i år ...
Läs mer
3 min lästid

Identifiera och analysera klimatrelaterade risker med geografisk information

Ett förändrat klimat kommer att påverka riskbilden för klimatrelaterade händelser i ...
Läs mer