Metria samråd och affärsinformation

Verksamhetsstöd och uppdaterad pålitlig information i samrådsprocessen

Verksamhetsstöd och uppdaterad pålitlig information i samrådsprocessen

Det hålls hundratals samråd i Sverige varje år, dessa utgör en viktig del av myndighets- och samhällsinvolvering inom många olika branscher och i många olika typer av markexploatering och byggnadsprojekt. Som lagen och förarbetena är formulerade ska särskilt berörda kallas till samråd med tydlig inbjudan - ej via dagspress eller annan generell media - så att eventuella synpunkter tas tillvara i- och under arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen.

Därför är samråd viktiga tidigt i processen. Det är kritiskt att göra rätt från början och säkerställa att samtliga berörda parter får del av den information de behöver vid rätt tidpunkt. Det är ofta svårt och ibland faktiskt omöjligt att i efterhand läka brister i samrådsprocessen.

Alla är vinnare när tillförlitlig analyserad data används på rätt sätt. Vår styrka ligger i att kombinera olika typer av data som kunden tidigare inte haft access till eller behövt leta upp utanför befintliga digitala verksamhetsprocesser, i många fall från flera olika dataleverantörer. På Metria förstår vi samråds-processen och kan enkelt och smidigt inom ett definierat område identifiera vilka fysiska och juridiska personer, inklusive befattningshavare, folkbokförda och fastighetsägare, att kontakta samt leverera epost (till befattningshavare på företag) och telefonnummer till dessa.

Metria har länge varit experter på fastighetsinformation, geodata och geografiska informationssystem (GIS). I en digital värld där processoptimering och effektiv informationshantering får allt större värde breddar vi på Metria nu våra leveranser; och redan idag kan vi leverera pålitlig och uppdaterad information om samtliga berörda parter i en samrådsprocess, med ytterligare planerad utveckling av stöd i verksamhetssystem för denna process i närtid.

Genom att nyttja Metria tjänster med visualisering på karta ges ytterligare möjlighet att arbeta med information på ett sätt som blir mer begripligt och skapar nya insikter. Ska du hålla samråd eller har andra informationsbehov? Hör av dig till oss så hjälper vi till med en lösning.

Analys

Kombination och analys av stora mängder data om klimatrelaterade risker.

Kunskap

Förståelse för hur enskilda fastigheter eller hela bestånd påverkas av klimatförändringar.

Flexibilitet

Analyser anpassade efter era verksamhetsbehov och framtidsscenarier.

Nyfiken på att veta mer?

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

André Öberg
Produktledare
Martin Hising
Affärsinformation