Geografisk information

för affärsnytta och samhällsutveckling

Geodata och kartor

Organisationer, myndigheter och företag inom de flesta branscher fattar dagligen små och stora beslut baserade på geodata. Informationen kommer ofta i form av exempelvis karttjänster och bilder från Metria®.

Att informationsförsörjningen är uppdaterad, relevant och kvalitetssäkrad kan gälla såväl liv som stora ekonomiska värden. Med eget, Sverigebaserat datacenter säkerställer vi såväl drift som kvalitet på en rad tjänster och produkter inom geodata och kartor.

Till Geodata och kartor

Fastighet & Bostad

I Sverige finns ca 3,4 miljoner fastigheter. Information om samtliga finns registrerade i Fastighetsregistret där det bland annat finns uppgifter om fastighetsbeteckning, adresser, fastighetsägare, köpeskilling, taxeringsvärden, areal, koordinater, byggnader, inteckningar och servitut.

Våra tjänster ger er tillgång till uppdaterad, kvalitetssäkrad information från fastighetsregistret – 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Leveransen är flexibel och kan anpassas efter de behov, arbetssätt och system ni har i er organisation.

Till Fastighet & Bostad

Analys och rådgivning

Många branscher påverkas av förhållanden i naturen. Var bygga 5G-master mest effektivt? Var ska skogen gallras? Vilka områden hotas av stigande vattennivåer? Hur säkra populationen av vildbin? Ur stora mängder geografisk information tar vi fram den som behövs eller skapar den som inte finns, analyserar och sammanställer för att din organisation ska fatta smartare, grönare och säkrare beslut

Till Analys och rådgivning

Mättjänster

Från 2 maj 2023 är Metrias affärsområde Plan- och mättjänster är en del av Sweco. Läs mer på sweco.se och på metria.se

En välordnad försörjning av geodata genom hela samhällsbyggnadsprocessen är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en effektiv, obruten digital kedja.

Med vår kunniga personal och expertis samlar vi in och kvalitetssäkrar mätdata med flygfoto och laserskanning från traditionellt flyg, drönare, bil och terrestra mätningar i fält. Vi hjälper dig att välja den mest effektiva lösningen för just ditt uppdrag.

Vi förser kommuner, bygg-, anläggnings- och infrastrukturbolag med tillförlitlig information genom att tillhandahålla plan- och mättjänster genom hela samhällsbyggnadsprocessen.

Till Mättjänster och samhällsbyggnad

Verksamhetssystem

Att visualisera, kartlägga och analysera geodata systematiskt är en hjälp för att fatta mer underbyggda beslut och få en djupare förståelse för verksamheten.

Med system och lösningar som digitaliserar, effektiviserar och gör värdefull information tillgänglig i organisationen säkerställs den konkurrenskraft som krävs idag och imorgon.

Till Verksamhetssystem

Geodata för bättre beslut

Organisationer, myndigheter och företag inom de flesta branscher fattar dagligen små och stora beslut baserade på geodata. Informationen kommer ofta i form av exempelvis karttjänster och bilder från Metria®.

Att informationsförsörjningen är uppdaterad, relevant och kvalitetssäkrad kan gälla såväl liv som stora ekonomiska värden. Med eget, Sverigebaserat datacenter säkerställer vi såväl drift som kvalitet på en rad tjänster och produkter inom geodata och kartor.

Till Geodata och kartor

Dagsaktuell fastighetsinformation

I Sverige finns ca 3,4 miljoner fastigheter. Information om samtliga finns registrerade i Fastighetsregistret där det bland annat finns uppgifter om fastighetsbeteckning, adresser, fastighetsägare, köpeskilling, taxeringsvärden, areal, koordinater, byggnader, inteckningar och servitut.

Våra tjänster ger er tillgång till uppdaterad, kvalitetssäkrad information från fastighetsregistret – 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Leveransen är flexibel och kan anpassas efter de behov, arbetssätt och system ni har i er organisation.

Till Fastighet & Bostad

Omvandla data till kunskap

Många branscher påverkas av förhållanden i naturen. Var bygga 5G-master mest effektivt? Var ska skogen gallras? Vilka områden hotas av stigande vattennivåer? Hur säkra populationen av vildbin? Ur stora mängder geografisk information tar vi fram den som behövs eller skapar den som inte finns, analyserar och sammanställer för att din organisation ska fatta smartare, grönare och säkrare beslut

Till Analys och rådgivning

Mättjänster och samhällsbyggnad

Från 2 maj 2023 är Metrias affärsområde Plan- och mättjänster är en del av Sweco. Läs mer på sweco.se och på metria.se

En välordnad försörjning av geodata genom hela samhällsbyggnadsprocessen är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en effektiv, obruten digital kedja.

Med vår kunniga personal och expertis samlar vi in och kvalitetssäkrar mätdata med flygfoto och laserskanning från traditionellt flyg, drönare, bil och terrestra mätningar i fält. Vi hjälper dig att välja den mest effektiva lösningen för just ditt uppdrag.

Vi förser kommuner, bygg-, anläggnings- och infrastrukturbolag med tillförlitlig information genom att tillhandahålla plan- och mättjänster genom hela samhällsbyggnadsprocessen.

Till Mättjänster och samhällsbyggnad

Säkra konkurrenskraften med geodata i digitala tjänster

Att visualisera, kartlägga och analysera geodata systematiskt är en hjälp för att fatta mer underbyggda beslut och få en djupare förståelse för verksamheten.

Med system och lösningar som digitaliserar, effektiviserar och gör värdefull information tillgänglig i organisationen säkerställs den konkurrenskraft som krävs idag och imorgon.

Till Verksamhetssystem

Alla våra produkter

Hör av dig till oss!

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.