Skip to content
miljo-1788x1005-1500x843

Metria Kunskapsbank

Den som förstår hur man ska använda geografisk information i kombination med modern teknologi är morgondagens vinnare. Här har vi samlat insikter och konkreta tips för dig som vill rita om din verksamhetskarta.
3 min lästid

AI-genererad energidata av bostadsfastigheter: En lösning för finansbranschens klimatmål

AI-genererad energidata av bostadsfastigheter: En lösning för finansbranschens klimatmål ...
Läs mer
1 min lästid

Korrekt fastighetsinformation är viktigt del i bankernas olika affärsprocesser

Korrekt fastighetsinformation är viktigt del i bankernas olika affärsprocesser, framför ...
Läs mer
1 min lästid

Tillgång till energiprestandadata på fastighetsnivå ger bättre beslutsunderlag till hållbarhetsrelaterade investeringar och lånebeslut

Genom tillgång till energiprestandadata på fastighetsnivå kan banker höja datakvalitén i ...
Läs mer
2 min lästid

Vilka energirenoveringar behöver bolånetagare göra för att banker ska uppnå sina klimatmål?

I samband med införandet av det nya direktivet CSRD, Corporate Sustainability Reporting ...
Läs mer
1 min lästid

Tillgång till korrekt fastighetsinformation viktigt vid affärsbeslut och analyser

Inom bank, finans och försäkring är det viktigt att ha tillgång till korrekt information ...
Läs mer
1 min lästid

Kostnadsfritt webbinar om hur banker ska driva energiomställningen i bolåneportföljen

Välkommen till webbinar om hur banker ska driva energiomställningen i bolåneportföljen. ...
Läs mer
1 min lästid

Webbinarium om Metria Klimatindex Fastighet

I vårt webinar tar vi upp frågor relevanta för banker, försäkrings- och fastighetsbolag. ...
Läs mer
2 min lästid

Vad innebär kraftig ökning av konkurser i Sverige för din verksamhet?

Antalet konkurser steg kraftigt i Sverige under förra året, och det första kvartalet i år ...
Läs mer
3 min lästid

Identifiera och analysera klimatrelaterade risker med geodata

Ett förändrat klimat kommer att påverka riskbilden för klimatrelaterade händelser i ...
Läs mer
2 min lästid

Snabb & korrekt bostadsvärdering ger Landshypotek bra beslutsunderlag

Snabb och korrekt fastighetsinformation och bostadsvärdering gör att Landshypotek Bank ...
Läs mer
1 min lästid

Vem äger fastigheterna?

En ägarförteckning innehåller uppgifter om vilka som äger de valda fastigheterna. Det kan ...
Läs mer
2 min lästid

Så kan du ta del av fastighetsinformation om alla Sveriges fastigheter

Fastighetsregistret är svenska statens officiella register över landets alla fastigheter. ...
Läs mer