Skip to content
miljo-1788x1005-1500x843

Metria Kunskapsbank

Den som förstår hur man ska använda geografisk information i kombination med modern teknologi är morgondagens vinnare. Här har vi samlat insikter och konkreta tips för dig som vill rita om din verksamhetskarta.
1 min lästid

Metria och Boverkets nationella kartläggning av trädtäckning i städer

Kartläggningen är tänkt som ett underlag till analyser i samband med fysisk planering, ...
Läs mer
1 min lästid

Metria har karterat kontinuitetsskog baserat på fjärranalysdata

Metria har på uppdrag av Naturvårdsverket karterat kontinuitetsskog inom de sju nordliga ...
Läs mer
2 min lästid

GIS bidrog till årlig statistikrapport av skyddad natur 2022

Statistikmyndigheten SCB tillsammans med Naturvårdsverket ger varje år ut en rapport om ...
Läs mer
2 min lästid

Geografisk data avgörande för brandbekämpning

Fem år sedan skogsbränderna sommaren 2018 Fem år efter skogsbränderna förutspås det bli ...
Läs mer
1 min lästid

Natura Naturtypskartan-den faktiska utbredningen av Sveriges naturtyper

Natura Naturtypskartan startade 2011 och är ett årligen återkommande projekt som Metria ...
Läs mer
1 min lästid

Historiska Sverigekartor digitaliserade och tillgängliga

Metria har på uppdrag av Naturvårdsverket georefererat historiska kartor så att de kan ...
Läs mer
3 min lästid

Geodatastöd vid regeringsuppdrag avseende återvätning av våtmarker

Naturvårdsverket hade i uppdrag genom regleringsbrevet att ta fram underlag som pekade ut ...
Läs mer
3 min lästid

Den svenska Våtmarksinventeringen (VMI) blir mer digital

Ett av Metrias pågående större projekt är att digitisera alla tolkningsskisserna från ...
Läs mer
1 min lästid

COP15-avtal sätter tryck på biodiversiteten & påverkar biologisk mångfald

Klimatfrågan har länge stått i fokus på global nivå - Parisavtalets temperaturmål ger en ...
Läs mer
3 min lästid

Metria utför nationell värmekartering på uppdrag av MSB

Metria har inom sitt ramavtal med MSB utfört en nationell värmekartering med hjälp av ...
Läs mer
2 min lästid

Artlager en ny och viktig kunskapskälla för skogsbruket

Skogsägare kommer att behöva ta betydligt större ansvar än tidigare för att inte störa ...
Läs mer
< 1 min lästid

Rymdsatelliter upptäcker svenska miljörisker

Näringslivet efterlyser snabbare, billigare och enklare miljötillståndsprocesser enligt ...
Läs mer