Skip to content
miljo-1788x1005-1500x843

Metria Kunskapsbank

Den som förstår hur man ska använda geografisk information i kombination med modern teknologi är morgondagens vinnare. Här har vi samlat insikter och konkreta tips för dig som vill rita om din verksamhetskarta.
1 min lästid

Metria och Boverket har utfört nationell kartläggning av trädtäckning i städer och tätorter

Kartläggningen är tänkt som ett underlag till analyser i samband med fysisk planering, ...
Läs mer
1 min lästid

Metria har karterat kontinuitetsskog baserat på fjärranalysdata

Metria har på uppdrag av Naturvårdsverket karterat kontinuitetsskog inom de sju nordliga ...
Läs mer
2 min lästid

GIS bidrog till årlig statistikrapport av skyddad natur 2022

Statistikmyndigheten SCB tillsammans med Naturvårdsverket ger varje år ut en rapport om ...
Läs mer
1 min lästid

Värmen har väckt granbarkborren vilket ökar risken för nya stora skogsskador

Sveriges lantbruksuniversitets nya studie visar att de senaste årens stora utbrott av ...
Läs mer
2 min lästid

Geografisk data avgörande för brandbekämpning

Fem år sedan skogsbränderna sommaren 2018 Fem år efter skogsbränderna förutspås det bli ...
Läs mer
1 min lästid

Natura Naturtypskartan beskriver den faktiska utbredningen av Sveriges naturtyper

Natura Naturtypskartan startade 2011 och är ett årligen återkommande projekt som Metria ...
Läs mer
1 min lästid

Historiska Sverigekartor digitaliserade och tillgängliga

Metria har på uppdrag av Naturvårdsverket georefererat historiska kartor så att de kan ...
Läs mer
3 min lästid

Geodatastöd vid regeringsuppdrag avseende återvätning av våtmarker

Naturvårdsverket hade i uppdrag genom regleringsbrevet att ta fram underlag som pekade ut ...
Läs mer
3 min lästid

Den svenska Våtmarksinventeringen (VMI) blir mer digital

Ett av Metrias pågående större projekt är att digitisera alla tolkningsskisserna från ...
Läs mer
3 min lästid

Metria utför nationell värmekartering på uppdrag av MSB

Metria har inom sitt ramavtal med MSB utfört en nationell värmekartering med hjälp av ...
Läs mer
3 min lästid

”Agenda för landskapet” säkerställer aktuella och öppna marktäckedata med hög noggrannhet

Genom projektet ”Agenda för landskapet” vill nio samverkande myndigheter* säkerställa att ...
Läs mer
2 min lästid

Så påverkar exploatering ekosystemen längs kusterna

Projekt som nya hamnar, pirar och muddringar längs kusterna påverkar den fysiska ...
Läs mer