Skip to content
Flygfoto över bostadsområde
2021-08-12 13:502 min lästid

Så kan du ta del av fastighetsinformation om alla Sveriges fastigheter

Fastighetsregistret är svenska statens officiella register över landets alla fastigheter. Det innehåller bland annat information om hur marken är uppdelad och vem som äger vad. Via Metria FastighetSök eller Metria Fastighetsuttag får du tillgång till de uppgifter du behöver.

Vilken nytta kan du ha av fastighetsregistret?

Informationen i fastighetsregistret ger tillförlitliga beslutsunderlag för nästan alla typer av verksamheter. Här följer några exempel på hur olika branscher använder registret.

 • Bolån - Bankerna använder registret för kreditgivning då en fastighet används som säkerhet.
 • Etablering av infrastruktur - Bolag som exempelvis ska etablera vindkraftverk eller dra fiberledningar använder registret för att komma i kontakt med berörda fastighetsägare.
 • Premieberäkning - Försäkringsbolag använder registret för att beräkna rätt premier för sina kunder.
 • Prissättning - Fastighetsmäklare använder registret för fullständig och korrekt information om fastigheter och för att sätta utgångspris vid försäljning.

Hur vill du få tillgång till fastighetsregistret?

Beroende på hur din organisation vill använda fastighetsinformationen finns olika lösningar.

 • Kontinuerlig tillgång
  Med Metria FastighetSök får ni tillgång till dagsaktuella uppgifter med fastighetsinformation, direkt från Fastighetsregistret. I FastighetSök får du tillgång till senaste informationen om till exempel ägare, inteckningar och rättigheter, samt taxeringsuppgifter såsom boyta och byggnadsår. FastighetSök finns tillgänglig som fristående webbtjänst eller som en maskin-till-maskintjänst som kan integreras i era befintliga system.
 • Information om många fastigheter i ett område
  Fastighetsuttag är en tjänst för dig som behöver information om flera fastigheter inom ett visst område. Tjänsten är lämplig när du behöver informera berörda fastighetsägare exempelvis vid byggprojektering eller vid uppdatering av kundregister.
 • Etablering av infrastruktur som berör många fastighetsägare
  Metria Markkoll ger er stöd genom hela processen från handläggning av avtal, samråd, beredning med mera involverar än fler intressenter.
 • Jag är privatperson och vill ha information om en fastighet
  För dig som är privatperson och vill ha information om en särskild fastighet hänvisar vi till tjänsten ”Köp tomtrapporter” på hitta.se. Där söker du enkelt upp en särskild tomt och betalar för rapporten med kort.

FAKTA

Vad kan du hitta i Fastighetsregistret?

I Fastighetsregistret finns uppgifter om cirka 3,4 miljoner fastigheter i Sverige. Det utvecklas och förvaltas av Lantmäteriet och används dagligen av många företag, myndigheter och organisationer. Registret visar inte bara vem som äger vad, här finns även uppgifter om exempelvis byggnader, adresser och fastighetstaxering. Flera myndigheter uppdaterar registret så att det ständigt är aktuellt; kommunala lantmäterier, Skatteverket och landets alla kommuner bidrar till informationsinsamlingen.

I Fastighetsregistret kan du bland annat hitta aktuella uppgifter om:

 • Fastighetsbeteckning
 • Lagfaren ägare och adress
 • Tomträtter
 • Överlåtelser
 • Markareal
 • Läns- och kommuntillhörighet
 • Inteckningar
 • Areal
 • Servitut, planer och bestämmelser
 • Byggnadsinformation
 • Samfälligheter och gemensamhetsanläggningar
 • Styrelsemedlemmar i samfällighetsföreningar
 • Akter över förrättningar som berör fastigheten
 • Anteckningar om exempelvis utmätning, taxeringsuppgifter; typkod, taxeringsvärde, boyta/lokalyta/biyta, byggnadsår, skogsareal, strandavstånd

RELATERADE ARTIKLAR